Stroški ogrevanja predstavljajo kar velik delež nujnih izdatkov. Kako torej zmanjšati izdatke za energijo za ogrevanje, ne glede na to, ali gre za kurilno olje, zemeljski plin, električno energijo itd.? Med načini zmanjšanja stroškov je vsekakor postavitev lončene peči ali kombinirane toplozračne peči ali morda kakšne druge različice peči na trda goriva (drva), kot so krušna (kmečka) peč, zidani štedilnik, toplozračni kamin…

Za pravo odločitev je zelo pomembno, da izbrani izdelek izpolni naša pričakovanja. Za zmanjšanje stroškov ogrevanja s postavitvijo peči na drva so najbolj primerne peči, ki imajo možnost akumulacije toplote. To so predvsem lončene peči ali pa kombinirane toplozračne peči. Kakšen tip ali izvedbo peči bomo izbrali, je poleg finančnih možnosti odvisno od razpoložljivega prostora, tehničnih možnosti priključitve na dimovod (dimnik), dovoda zgorevalnega zraka, nosilnosti podne ali stropne konstrukcije… Poglejmo najpomembnejše značilnosti obeh tipov peči.

Lončena peč

Lončena peč je ogrevalna naprava z veliko akumulacijsko sposobnostjo in z okoli 80 ali več odstotkov izkoristka. Praviloma je izdelana iz pečarskega šamotnega materiala v notranjosti in pečnic na obodu peči. Nešteto oblik in barvnih kombinacij omogoča prilagoditev vsakemu okusu. Izdelujejo se po sistemu dvojne zidave z ločeno notranjostjo od plašča, kar zagotavlja enakomernejše segrevanje ogrevalne površine in preprečitev večjih dilatacijskih razpok. Ogrevalna moč lončene peči je določena s ploščino oboda, saj pri srednje težki obzidavi oddaja na kvadratni meter obodne površine okoli kilovat (1 kW) toplotne moči. Najbolj primerna je za stalno ogrevanje stanovanjskih prostorov.

Kurilna vrednost lesa (les listavcev) je okoli 4,0 kW/kg pri maksimalni vlagi 20 odstotkov. Lončeno peč vzdržujemo toplo ves čas kurilne sezone. Oddano toploto reguliramo s količino kuriva (drv), pogostostjo dolaganja in regulacijo gorenja.

loncena_pec1.jpg

Praviloma dolagamo drva do trikrat na dan. Po končanem gorenju (ko ostane samo žerjavica) zapremo dovod izgorevalnega zraka in peč bo oddajala toploto do naslednjega dne. Manj primerna je za prehodna obdobja, ko je treba hitro segreti prostor, saj potrebuje dve do dve uri in pol, da se sama segreje (akumulacija), da bi lahko začela oddajati toploto. Na kurilno sezono (šest mesecev) porabimo do 5 kubičnih metrov (odvisno od velikosti) drv, primernih za kurjenje (vlažnost okoli 16 odstotkov). Najugodnejša lokacija v stanovanju ali hiši je zagotovo nekje v sredini bivalnih prostorov. Omogoča ogrevanje več sosednjih prostorov ali izgradnjo v dveh nadstropjih. Kurišče je lahko v prostoru, hodniku, kleti, s steklom ali brez. Dimnik, primeren za priključitev, je lahko že klasičen 14/14 (tehnično brezhiben) ali šamotni in nerjaveče jeklo O 160, 180 ali 200 milimetrov.

Zgorevalni zrak od zunaj je potreben zlasti v prostorih, ki so praktično hermetično zaprti (dobro tesnjenje oken in vrat), in ob prisotnosti sesalnih ventilatorjev (kuhinjska napa, ventilacija sanitarij). Možne so izvedbe z ogrevanim sedežem ali klopjo v kombinaciji s cevmi centralne kurjave ali elektrogrelnih kablov, ki omogočajo, da imamo klop ali sedež topel tudi takrat, ko ne kurimo peči. Vgrajevanje vodnih izmenjevalnikov v kurišče lončene peči ni primerno. Finančni vložek v izgradnjo lončene peči se nam povrne v treh do petih letih, saj lahko s premišljeno umestitvijo v prostor privarčujemo 50 odstotkov in več kurilnega olja ali plina, pri tem pa porabimo razmeroma majhno količino drv. S primerno estetsko obliko, barvno kombinacijo in inovativnimi tehničnimi rešitvami pričaramo družinsko življenje ob ognjišču.

Kombinirane toplozračne peči

Kombinirane toplozračne peči so ogrevalne naprave, sestavljene iz litoželeznega ali jeklenega kurišča, obloge iz materiala, primernega za akumulacijo toplote, ter dodatka masivnega dela peči, ki ima funkcijo akumulacije toplote kot lončena peč. Ta tip peči ogreva prostor na dva načina, in sicer z naravnim (ali prisilnim) kroženjem zraka ali prek ogrevalne površine neposredne obloge v trajanju okoli štiri ure ter iz dodatnega masivnega dela do 12 ur. Uporaba takih peči je praktično mogoča v vseh fazah kurilne sezone, to je jeseni, pozimi in spomladi. Kombinirano toplozračno peč lahko glede na potrebe uporabljamo tristopenjsko. Jeseni in spomladi lahko uporabimo topli zrak brez akumulacije, v milejši zimi kroženje toplega zraka in segrevanje z neposredno oblogo, v hujši zimi pa dodatek klasične pozidave, kar dosežemo s preklopom smeri prehoda dimnih plinov v dimnik ter zapiranjem in odpiranjem toplozračnih rešetk.

toplozracna_pec1.jpg

Distribucija toplega zraka je možna v sosednje in nadstropne prostore vzgonsko ali z ventilatorji. Treba je opozoriti, da v primeru uporabe ventilatorjev prihaja do pospešenega raznašanja prahu po prostorih, hkrati pa uporaba postane odvisna od električne energije. Neposredno oblogo izvedemo iz materialov, ki imajo sposobnost akumulacije toplote, to so predvsem pečnice različnih velikosti, oblik in barvnih različic, šamotnih planet in podobnega; nikakor pa ne iz izolatorjev, kot so mavec, plinobeton (siporeks), običajni kamen in marmor. Dodatek klasičnega dela z dimovodnimi kanali se prav tako izvede iz pečarskega šamota v notranjosti in pečnic v obodu. Oblike izvedbe klasičnega dela so lahko kot ogrevano sedišče, klop ali preprost razgiban element s policami. V sedežnem delu je mogoče vgraditi cevi centralne kurjave ali elektrogrelne kable za uporabo takrat, ko nismo pripravljeni kuriti.

S pečjo je možno ogrevati sosednje prostore in distribuirati topel zrak tudi v prostor v nadstropju. Kurišča so vedno litoželezna ali jeklena s steklenimi vrati, ki se odpirajo na stran (levo in desno) ali dvižno. Kazalo bi opozoriti kupce na pozornost glede nakupa kurišč, saj morajo ustrezati SI EN št. 13229-A, kar se dokazuje z izjavami o skladnosti in primernimi trajnimi oznakami na kurišču. Med novostmi na trgu so kurišča schmid z dvojno ali celo trojno zasteklitvijo vrat in kurišče supra taranis, ki je popolnoma zaprto, s 86-odstotnim izkoristkom, O 160 mm priključkom na dimnik in O 80 mm dovodom izgorevalnega zraka.

Potreben dimnik za priključitev kurišč je po navadi od O 160 mm do 220 mm višine vsaj 4,5 metra od priključka kurišča. Dimniki so izdelani iz šamotnega materiala ali nerjavečega jekla. Kot za lončene tudi za kombinirane toplozračne peči velja, da morajo imeti dovod zgorevalnega zraka od zunaj. Z izgradnjo kombinirane toplozračne peči, njeno optimalno umestitvijo v prostor, uporabo pečarskih materialov in pravilnim dimenzioniranjem ter strokovno izvedbo in pravilno uporabo lahko privarčujemo celo več kot 50 odstotkov kurilnega olja ali plina. Seveda velja opozoriti, da je poraba drv nekoliko večja kot pri lončenih pečeh. V kombinirane toplozračne peči je mogoče vgraditi toplovodno kurišče, ki nam omogoča izkoriščanje temperature dimnih plinov za segrevanje tople vode ali vode v centralni kurjavi.

Z vidika uporabnosti in kot pomoč pri odločanju o nakupu smo poskušali pojasniti najpomembnejše lastnosti lončenih in kombiniranih toplozračnih peči. Vsekakor pa priporočamo, da se pred nakupom temeljito posvetujete z našimi strokovnjaki, ki vam bodo z veseljem svetovali ali vas celo obiskali na domu. Prisluhnili bomo vašim željam in predlagali tehnične rešitve, ki bodo ob uporabi peči popolnoma izpolnile vaša pričakovanja.
 

Peči keramika d.o.o., Novo mesto