Zmagovalec natečaja Anej Pregelj, dijak drugega letnika Srednje lesarske in gradbene šole Nova Gorica, je prejemnik Dellovega prenosnega računalnika. Anej je izdelal maketo čebelnjaka, ki je namenjen za pridelavo čebeljih pridelkov in apiterapijo (zdravljenje s pomočjo čebel). Tak čebelnjak je namenjen za ekološke kmetije.

belinka1.jpg

Poleg tega so bili z denarnimi nagradami nagrajeni še Tomaž Verč, dijak prvega letnika Srednje lesarske in gradbene šole Nova Gorica, za maketo kraškega čebelnjaka iz obdobja pred prvo svetovno vojno, skupina dijakov drugega letnika Srednje šole za lesarstvo Škofja Loka, za maketo čebelnjaka na tovornjaku, in Boštjan Benčina, dijak drugega letnika Srednje lesarske in gradbene šole Nova Gorica, za maketo družinskega čebelnjaka iz okolice Idrijske Bele.

belinka2.jpg

Namen natečaja je bil učence srednjih lesarskih šol spodbuditi k odkrivanju čebelnjakov, značilnih za posamezno slovensko pokrajino, saj se ti razlikujejo tako po konstituciji, osnovnem gradbenem materialu, kritini kot tudi po poslikavi. Pri premazovanju oziroma zaščiti čebeljih panjev je potrebna pazljivost pri uporabi premaznih sredstev, saj so zanje čebele posebno občutljive. Navdih in pomoč pri odločanju, kateri od dejanskih čebelnjakov bi bil posebno atraktiven v velikosti makete, so dijaki lahko poiskali v knjigi Slovenski čebelnjak ali pa so se obrnili na Čebelarsko zvezo Slovenije, kjer smo jim z veseljem pomagali z nasveti. Čebelnjaki so namreč pomemben del bogate slovenske kulturne dediščine.

belinka3.jpg

Podjetje Belinka je v slovenski javnosti že desetletja poznano kot ljubitelj lesa in kot proizvajalec kakovostnih premazov za njegovo zaščito. Prizadeva si graditi zavest o lepoti lesa in poudarja pomen lesa kot gradbenega materiala. Tako Belinka med drugim že desetletja sodeluje s slovenskimi lesarji oziroma, bolje rečeno, s slovenskimi prihodnjimi lesarji – dijaki srednjih lesarskih šol. Belinkini strokovnjaki sodelujejo tudi s srednješolskimi profesorji lesarskih šol, in sicer pri pripravi učnih materialov za dijake in s predstavitvijo načina zaščite lesa s premazi.