Sodobni materiali in tehnologije pa ob višjem doseženem ugodju bivanja in dela v stavbah obenem omogočajo tudi velike prihranke energije ter s tem neposredno prispevajo k manjšim izpustom toplogrednih plinov in drugih onesnaževalcev.

varcna_md2011_2.jpg

V četrtek, 12. maja 2011, bo v Celju na celjskem sejmišču nadvse zanimivo. Začelo se bo ob 10. uri in končalo predvidoma ob 15. uri, zato vse, ki jim ni vseeno, kako ravnamo z energijo, vabimo, da se dogodka udeležijo, povedo svoje mnenje in izvedo, kaj lahko skupaj storimo v dobro vseh. Že uro prej (od 9. ure naprej) pa bo na voljo tudi razstava ponudbe izdelkov in storitev podjetij, ki svoj program za učinkovito rabo in obnovljive vire energije ponujajo na slovenskem trgu. Njihovi zastopniki vam bodo znali razložiti vse, kar vas na obravnavano temo zanima.

Raba energije tudi v Sloveniji narašča

Skrb zbujajoč je podatek, da kar 40 odstotkov celotne energijske porabe v Evropi odpade na rabo energije v stavbah in s tem tudi nastanek velikega deleža emisij CO2. Zato smo si skladno z direktivami Evropske unije tudi v Sloveniji zadali do leta 2020 zmanjšati porabo primarne energije za 20 odstotkov. Ta cilj želimo med drugim doseči tudi z izboljšanjem energetske učinkovitosti obstoječih stavb in pripravo načrtov za hiše z majhno porabo energije kot standard za nove stavbe.

Izvedeli bomo, kaj že uresničuje in kaj še načrtuje vlada na tem področju, izvedeli bomo, kakšne so izkušnje Eko sklada z njihovo privlačno ponudbo ugodnega kreditiranja in nepovratnih sredstev v obravnavane namene. Izvedeli bomo, kaj prinašajo nova pravila pri gradnji in obnovi objektov. Še posebno pa bo prav gotovo zanimivo za lastnike stanovanj v večstanovanjskih objektih in njihove upravitelje seznanjanje, kaj se ta trenutek na tem področju pripravlja. Eden bolj izstopajočih primerov je prav gotovo delilnik stroškov za ogrevanje in upravljanje rezervnega sklada v večstanovanjskih objektih.

Zaključek natečaja za energetsko varčne objekte

Del teh prizadevanj je tudi uspešna akcija iskanja energetsko varčnih objektov, ki jo pripravljamo skupaj v sodelovanju s prilogo Dnevnika Moj dom, Celjskim sejmom in Eko skladom.

Nagradni natečaj za energetsko varčne objekte v Sloveniji 2011 bomo končali s podelitvijo nagrad najboljšim, energetsko najbolj učinkovitim, v četrtek, 12. maja 2011, v Celju, na Celjskem sejmišču. Priložnost želimo izkoristiti za širšo razpravo z najvidnejšimi strokovnjaki tega področja o energetski učinkovitosti stavb, priložnostih na področju učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virih energije (OVE), predstavili pa bomo tudi številne primere dobrih praks na področju prenove stavb.