Odgovor: Ker imate po očetu status nujnega dediča, imate po zakonu pravico do dela zapuščine, s katero oče ne more razpolagati, pri čemer znaša vaš nujni delež polovico tistega deleža, ki bi vam šel po zakonitem dednem redu, torej četrtina vrednosti zapuščine. V vašem primeru bo zdaj najprej treba ugotoviti vrednost zapuščine. Ta se ugotovi tako, da se oceni vrednost vsega premoženja, ki ga je imel oče ob smrti, tudi tistega, s katerim je razpolagal z oporoko. Od tako ugotovljene vrednosti se odbijejo morebitni očetovi dolgovi, stroški za popis in za cenitev zapuščine ter stroški za očetov pogreb. Tako ugotovljeni vrednosti zapuščine se potem doda še vrednost potencialnih daril, ki jih je oče na kakršen koli način naklonil tistemu, ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot nujni dedič, pa tudi vrednost daril, danih dedičem, ki se odpovedujejo dediščini, in tudi tistih daril, za katera je oče odredil, da se zapustniku ne vračunajo v nujni delež, temu pa se doda še vrednost daril, ki jih je morebiti oče v zadnjem letu svojega življenja dal drugim osebam, ki niso zakoniti dediči, razen običajnih manjših daril. Vse to sem navedel zato, da boste razumeli, na kakšen način se izračuna vaš nujni delež. Če oče ni imel nobenih dolgov in ni sklepal nobenih darilnih poslov, je izračun nujnega deleža seveda precej lažji. V tem primeru se kot osnova za izračun nujnega deleža upošteva le vrednost stanovanja, od katere se odštejejo stroški za popis in za cenitev stanovanja ter stroški za pogreb. Od tako ugotovljene vrednosti stanovanja se potem izračuna nujni delež. Če je stanovanje vredno več kot 100.000 evrov, je dokaj očitno, da je bil prikrajšan vaš nujni delež.

Vprašanje: Aprila letos mi je umrla žena, ki je zapustila še dva otroka iz prejšnjega zakona. Zapustila je stanovanjsko hišo. Oporoke ni napisala, glede na to naj bi prišlo v poštev dedovanje na osnovi zakona o dedovanju. Poudaril bi, da sva bila z ženo pred njeno smrtjo v slabih odnosih in da je pred sodiščem vložila tožbo za razvezo najine zakonske zveze. Zanima me, ali sem glede na to še upravičen do dedovanja njenega premoženja (tretjinski delež).

Odgovor: Če je bila zakonska zveza z zapustnikom razvezana ali razveljavljena, velja, da zakonec nima dedne pravice. Nekoliko drugače je v primeru, če je bila vložena zgolj tožba za razvezo zakonske zveze. V takem primeru dedne pravice še niste izgubili, vendar pa jo utegnete izgubiti, če bi se ugotovilo, da je bila tožba za razvezo zakonske zveze, ki jo je vložila žena, utemeljena.


mag. Boštjan J. Turk