Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi so uporabniki stavb motivirani za manjšo porabo energije. Ta se lahko z izvedbo ukrepov s kratkim vračilnim rokom zmanjša za 20 do 30 odstotkov.

Pavšalno plačevanje toplote po ogrevani površini ne spodbuja učinkovitega ravnanja z energijo, ki je nujno potrebno iz okoljskih in energetskih razlogov. Poraba energije v Sloveniji namreč iz leta v leto narašča. Zato je ministrstvo za gospodarstvo kot cilj kampanje opredelilo tudi spodbujanje učinkovitega ravnanja z energijo v večstanovanjskih in poslovnih stavbah s štirimi ali več enotami.

informa_1.jpg

Rajko Dolinšek, direktor Informa Echo

Zaradi doseganja čim boljših rezultatov pri zmanjšanju porabe energije informacijska kampanje poteka v sodelovanju s kontinuirano kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, ki jo že več let izvajata HSE in agencija Informa Echo v sodelovanju s člani Mreže poslovno-družbene koristnosti Sinergija. Po napovedi ankete iz modula raziskave REUS bosta kar dve tretjini stanovalcev po uvedbi delilnikov varčevali z energijo.

Lastniki in uporabniki stanovanjskih in poslovnih enot po pošti prejmejo brošuro, ki na kratko povzema ključne korake uvedbe delitve in obračunavanja stroškov za ogrevanje po dejanski porabi, na obvezno delitev stroškov za ogrevanje pa opozarjajo tudi plakati, ki jih bodo pri vhodih razobesili upravniki stavb.

informa2.jpg

Kampanja se je začela 20. junija. Informacije o možnostih pridobitve finančnih spodbud za izvedbo ukrepov za zmanjšanje rabe in stroškov za energijo ter rabo obnovljivih virov energije v stavbah najdete na spletni strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html.