Večina večstanovanjskih in poslovnih stavb namreč stroške ogrevanja še vedno deli po kvadraturi ogrevane površine, kar ni pravično in ne spodbuja učinkovitega ravnanja z energijo. Z uvedbo delitve in obračuna stroškov po porabi so uporabniki stavb motivirani za manjšo porabo energije, ki se lahko z izvedbo ukrepov s kratkim vračilnim rokom zmanjša za 20 do 30 odstotkov.

Obvezna delitev stroškov že od oktobra

Anketa, izvedena v sklopu modula Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010 pa je pokazala, da več kot četrtina stanovalcev v večstanovanjskih stavbah še ni bila seznanjena z uvajanjem delitve in obračunavanjem stroškov za ogrevanje po dejanski porabi, ki bo obvezna po 1. oktobru 2011. Dve tretjini sta to informacijo že zasledili, 8 odstotkov pa je delilnike že vgradilo.

Ti podatki so Ministrstvo za gospodarstvo spodbudili, da je pripravilo informacijsko kampanjo "Plačam, kolikor porabim", ki se je začela v drugi polovici junija. Usmerjena je na lastnike in uporabnike stanovanj in poslovnih prostorov v stavbah, ki imajo štiri ali več enot. Po načrtu pa je v kampanjo vključeno tudi informiranje in spodbujanje k sodelovanju ključnih udeležencev v postopku uvajanja delitve in obračunavanja stroškov. To so predvsem upravniki stavb, monterji delilnikov, izvajalci delitve in izvajalci obračuna stroškov za ogrevanje in pripravo tople vode.

placam_porabim_110622_1.jpg

Na dom boste prejeli brošuro

Lastniki in uporabniki stanovanjskih in poslovnih enot bodo po pošti prejeli brošuro, ki na kratko povzema ključne korake uvedbe delitve in obračunavanja stroškov za ogrevanje po dejanski porabi. Ključni koraki so predvsem izbira in vgradnja delilnikov, odčitavanje in delitev ter obračunavanje stroškov. Pogoj pa je skupni dogovor lastnikov stavbe, ki naj bi vključeval tudi sodelovanje strokovnjaka.

Lastnike in uporabnike stanovanjskih in poslovnih enot na obvezno delitev stroškov za ogrevanje opozarjajo tudi plakati, ki jih bodo na vhodih razobesili upravniki stavb. Podrobnejše informacije, seznami izvajalcev, primeri dobre prakse in odgovori na pogosta vprašanja so dosegljivi na spletni strani www.delitevstroskov.si. Na spletno stran bodo usmerjali tudi oglasi v tiskanih in spletnih medijih.

Delitev in obračun stroškov za ogrevanje po dejanski porabi je zakonsko predpisana. V skladu s 94. členom Energetskega zakona se v večstanovanjskih stavbah in drugih stavbah z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto s skupnim sistemom za ogrevanje, stroške za ogrevanje in toplo vodo obračunava v pretežnem delu na osnovi dejanske porabe toplote.