Odgovor: Eko sklad vam lahko dodeli nepovratna finančna sredstva na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za kurilno napravo na lesno biomaso na sekance, pelete ali polena, ki mora vsebovati določene tehnične karakteristike (v zvezi s tem vam svetujem, da si nekoliko natančneje preberete javni poziv Eko sklada št. 6SUB-OB11). Priznani stroški pa ne vključujejo le nakupa ali vgradnje kurilne naprave, ampak tudi predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov, pa tudi nabavo in vgradnjo zalogovnika za gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote. Višina nepovratne finančne spodbude znaša 25 odstotkov priznanih stroškov, a ne več kot 2000 evrov, če gre za kurilno napravo na sekance ali pelete, oziroma 1500 evrov, če gre za kurilno napravo na polena.

Vprašanje: Slišali smo, da imamo možnost pridobiti določena nepovratna sredstva za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva (balkonska vrata, okna). Zanima nas, ali to drži, kakšni so pogoji za dodelitev finančne pomoči in v kolikšni višini.

Odgovor: Da, nepovratna finančna sredstva lahko pridobite na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za zamenjavo balkonskih vrat in oken pri obnovi stanovanjske stavbe z energijsko učinkovitimi lesenimi materiali. Pomemben tehnični pogoj je, da morajo biti okna in balkonska vrata vgrajena po načelu tesnjenja v treh ravninah. Nepovratna finančna sredstva lahko pridobite le za tiste stanovanjske stavbe, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. januarjem 2003, morebitno gradbeno dovoljenje za legalizacijo stavb, zgrajenih pred tem datumom, pa izdano pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. Poudaril bi, da finančna sredstva ne morejo biti dodeljena za prvo vgradnjo lesenih oken in balkonskih vrat. Višina finančne pomoči znaša največ 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 100 evrov na kvadratni meter oken in balkonskih vrat, in sicer za največ 30 kvadratnih metrov zamenjanega zunanjega stavbnega pohištva na posamezno stanovanjsko enoto.

Mag. Boštjan J. Turk

tel.: 01 6204 315, 051 311 505

e-pošta: icgp@siol.net, www.icgp.eu