Pogosto starši preobremenijo otroka, ker ga vpišejo k številnim dejavnostim, bodisi športnim, kulturnim, umetniškim, jezikovnim ali drugim; v želji, da bi pridobili čim več znanja in izkušenj ter razvili socialne in motorične spretnosti. Vendar pa je treba paziti, da dejavnosti ni preveč in da otrok na koncu dneva ni preutrujen.

Pogovor z otrokom

Otrok, ki se posveča več aktivnostim, je lahko tudi v stresu. Pomembno je, da ni preutrujen, ko se vrne domov, ampak se ima na koncu dneva še vedno čas pogovoriti z družino. To je izredno pomembno, ugotavljajo psihologi, saj bi morali z otrokom vsak dan preživeti vsaj 30 minut kvalitetnega časa.

mother_and_cildren.jpg

Zgradite zgleden odnos

Za uravnotežen razvoj otroka so najkoristnejši odnosi z drugimi ljudmi, ne aktivnosti, s katerimi se ukvarjajo. Osredotočite se na to in zgradite dobre in kakovostne odnose s svojim otrokom, ne pa da ste njegov voznik.

Zmanjšajte svoje zahteve

Strogo strukturirane in zahtevne dejavnosti so lahko stresne. Znaki za preobremenjenost so običajno nedokončane domače naloge, slabše ocene, motnje spanje in hranjenja, pogoste pritožbe zaradi bolečin, slaba volja in poskusi izogibanja aktivnostim, ki jih ne marajo najbolj.

whining_pouting_girl.jpg

Zastavite si pomembna vprašanja

Pri izbiri predlogov interesnih dejavnosti se najprej vprašajte: ali bo otrok z njimi kaj pridobil na čustveni, fizični in socialni ravni? Ali je aktivnost primerna za njegovo starost? Ali bo otroku dejavnost sploh všeč? Ali se bo upiral?

Prepustite izbor otroku

Otrok naj si sam izbere interesno dejavnost, ki mu bo zares všeč. Izogibajte se prisili in ga ne vpisujte v krožke samo zato, ker se vam zdi dobro zanj. Izberite nekaj dejavnosti in mu jih predstavite, se pogovorite o njih in nato pustite, da otrok izbere. To ga bo naučilo tudi večje odgovornosti.

Če ugotovite, da je otrok preobremenjen, se o tem z njim mirno pogovorite. Povejte mu, da je morda še najbolj pametno, če nekatere dejavnosti opusti in se v tistem času raje druži s prijatelji ali družino. Pokažite, da vas to skrbi.