Odgovor: Pogojno tako možnost imate, vendar pa bo treba predhodno odgovoriti na vprašanje, kakšnega karakterja so napake, o katerih govorite. Če je šlo namreč pri izdelavi fasade za napake, ki vplivajo tudi na solidnost zgradbe, potem izvajalec odgovarja še deset let od tedaj, ko so bila dela izročena in prevzeta. Če pa je šlo zgolj za »običajne« stvarne napake, potem ima izvajalec prav, ko je dejal, da so roki za uveljavljanje odgovornosti za napake že potekli. Zanimiv odgovor na to temo ponuja sodna praksa. Ta je izrekla, da v primeru, če gre pri izdelavi fasade zgolj za napake v smislu razpok, določilo o desetletni odgovornosti izvajalca ne pride v poštev, saj gre v tem primeru le za estetske napake. Drugače je, če napake pri izdelavi fasade vplivajo tudi na solidnost zgradbe kot celote. V tem primeru lahko izvajalec odgovarja v skladu s svojo odgovornostjo za solidnost zgradbe – torej še deset let. Svetujem vam, da najamete izvedenca gradbene stroke, ki bo lahko verodostojno presodil o tem, za kakšne vrste napake gre v vašem primeru.

Vprašanje: Ukvarjamo se z gradbenimi deli. Nedavno smo naročniku plačali odškodnino zaradi nekaterih napak pri gradnji njegove hiše. Ko smo primer natančneje preučili, smo ugotovili, da je za napake nedvomno odgovoren projektant. Zanima nas, ali lahko na njega naslovimo zahtevek za povrnitev škode.

Odgovor: Temeljno pravilo je, da lahko izvajalec, ki je povrnil škodo, nastalo zaradi napake v izvršenih delih, od projektanta zahteva povračilo škode v tolikšni meri, kolikor izvirajo napake v izvršenih delih iz napak v načrtu. Vendar pa tudi v tem primeru odgovornost projektanta ni avtomatična oziroma vaše odgovornosti ne izključuje v celoti. Tudi vi lahko namreč še naprej odgovarjate za napake, če projektanta niste opozorili na napake v projektu.

Mag. Boštjan J. Turk