Po dobrem letu prenove in urejanja so konec septembra slavnostno odprli sodobno opremljene proizvodne, skladiščne in pisarniške prostore ter prostora trgovinskega centra za varčno ogrevanje.

Podjetje Seltron, d.o.o., sta prvega aprila 1990 ustanovila družbenika Jože Hertiš in Jože Krivonog. V začetnem obdobju so proizvajali predvsem elektronske časovne releje in diferenčne termostate za podjetje TVT. Po letu 1990 pa so zaznali potrebo po regulatorjih za centralno ogrevanje. Že po slabih dveh letih zagnanega razvojnega in raziskovalnega dela so začeli tržiti prvi slovenski digitalni regulator za centralno ogrevanje ENCO DIGIT.

V zgodnjih 90. letih so postavili prvo tehnično trgovino za ogrevanje, ki je postopoma postala eden dveh temeljnih stebrov podjetja Seltron. Drugi steber je razvoj in proizvodnja sodobnih in varčnih regulacij za ogrevanje individualnih hiš in stanovanj.
Proizvodni program temelji na dokaj široki paleti regulatorjev za ogrevanje prostorov, za nadzor kotlov in za regulacijo solarnih sistemov. V Sloveniji na tem področju dosegajo okoli 40-odstotni tržni delež.

Svoj proizvodni program uspešno tržijo tudi na trgih Nemčije, Avstrije, Italije, Francije, v še desetih drugih evropskih državah in v državah nekdanje Jugoslavije. Uspešnost proizvodnega programa je predvsem odvisna od hitrega, inovativnega in uspešnega razvoja. Zato njihova vizija razvoja temelji na kakovosti in motiviranosti ljudi. Soustanovitelj podjetja Jože Hertiš je dolga leta vodil razvoj, sčasoma pa so pridobili nove, mlajše, ambiciozne in zagnane naslednike, najboljši so postali tudi solastniki podjetja.

Značilnost njihove branže je, da zahteva znanja z različnih področij, strokovno svetovanje, vgradnjo in servis. Tako posebno skrb posvečajo izobraževanju monterjev in trgovcev ter ne nazadnje tudi končnih uporabnikov. Poudarjajo, da je njihovo poslanstvo pomagati ljudem varčevati pri ogrevanju.

Trenutno je v podjetju zaposlenih 45 ljudi in so relativno mlad kolektiv. Podjetje od svoje ustanovitve posluje uspešno in tudi celoten razvoj financira z lastno akumulacijo. V preteklem letu so dosegli realizacijo v vrednosti 7 milijonov evrov. V strategiji za obdobje treh let po preselitvi na novo lokacijo pa so si zadali za cilj, da to vrednost podvojijo.