Odgovor: Da, v takem primeru izvajalec odgovarja za napake v izdelavi (adaptaciji) zgradbe, čeprav ne gre za klasične napake, ampak za napake, ki so povzročile pospešeno staranje materiala. Dejstvo je, da izvajalec odgovarja za vse napake v izdelavi (adaptaciji) zgradbe, ne glede na to, ali so zaradi takih napak že nastale škodljive posledice. Napaka je že v tem, če je izvajalec delal v nasprotju s projektno dokumentacijo ali v nasprotju s pravili stroke. Tudi naša sodna praksa je izrekla, da v primeru, kadar izvajalec dela v nasprotju s projektom in s pravili stroke in zaradi tega pride do pospešenega staranja uporabljenih materialov ter s tem skrajšanega roka uporabnosti objekta, ta odgovarja za napake pri izdelavi zgradbe.

Vprašanje: Z obrtnikom sem se dogovoril, da mi v stanovanjski hiši, ki sem jo gradil, položi parket. Čez čas je parket zaradi vlage dvignilo. Poklical sem tega obrtnika, da mi napako odpravi, pa mi je odvrnil, da za to ni odgovoren, saj parketa očitno nisem dobro vzdrževal, ker prostora nisem primerno zračil. Vendar pa mi je znanec, ki se nekoliko spozna na stroko, zatrdil, da tudi običajno zračenje ne bi zaleglo, saj material, ki ga je uporabil pri polaganju parketa, zahteva nadpovprečno zračenje (s pogostim prepihom). Obrtnik me ob zaključku del na to ni opozoril. Zanima me, ali se lahko obrtnik izogne odgovornosti samo zato, ker naj parketa ne bi ustrezno vzdrževal.

Odgovor: Ne. Obrtnik se ne more izogniti odgovornosti za napake tako položenega parketa. Prvič zato, ker vas ni opozoril na specifično vzdrževanje takega parketa, in drugič zato, ker bi nadpovprečno zračenje takega parketa očitno poslabšalo vaše bivanjske razmere v stanovanjski hiši. Dejstvo je, da je izvajalec v primeru, kadar parket položi na način, ki zahteva specialno obliko vzdrževanja (nadpovprečno zračenje), naročnika dolžan opozoriti na to okoliščino in mu hkrati izročiti ustrezna navodila za vzdrževanje. Prav tako vam obrtnik ne more očitati neskrbnosti pri vzdrževanju parketa, saj bi vam tako vzdrževanje onemogočilo normalno bivanje v stanovanjski hiši.

Mag. Boštjan J. Turk