Neracionalno izkoriščanje naravnih dobrin in surovin za namene množične kapitalistične proizvodnje potrošniških izdelkov, ki smo mu priče v zadnjih treh desetletjih, seveda dolgoročno škoduje okolju in Zemlji, ki zaradi tega vsak dan absorbira več škodljivih snovi. Aditivi v prehranskih izdelkih so torej le logična posledica omenjenega. Ker je Plastika Skaza družbeno odgovorno podjetje, se je odločilo, da je treba zavoljo dolgoročne simbioze med človekom in okoljem začeti pri najmanjših delcih, torej nas samih.

Organko je funkcionalno izdelan koš iz reciklirane plastike, ki reši nelagodnosti pri zbiranju in ločevanju vseh vrst bioloških odpadkov. Primeren je za vsako gospodinjstvo ali podjetje, saj ga lahko postavimo v kuhinjo, omaro ali shrambo.

Več informacij na: www.organko.si