Odgovor: Bistvena razlika med darilno in izročilno pogodbo je v tem, da premoženje, ki je odtujeno z izročilno pogodbo, ne spada v izročiteljevo zapuščino in se posledično ne upošteva pri ugotavljanju njene vrednosti (to pa ne velja pri darilni pogodbi). Pri izročilni pogodbi so lahko prevzemniki premoženja le izročiteljevi potomci, in sicer ne glede na njihovo oddaljenost od izročitelja (torej otroci, vnuki, pravnuki), pa tudi njegovi posvojenci oziroma zakonec ali zunajzakonski partner, ne pa denimo brat, sestra, bratranec ipd.

Če želite, da se vaši otroci po vaši smrti ne bi prepirali glede premoženja, ki bi ga dobili od vas, vam svetujem, da z njimi pri notarju podpišete izročilno pogodbo – ta mora biti namreč sklenjena v notarski obliki. Najbolje bi bilo, da izročilno pogodbo podpišejo vsi vaši otroci, na tak način boste dosegli vaš cilj. Premoženje, ki ga boste odtujili z izročilno pogodbo, ne bo prišlo v vašo zapuščino, ampak bo lastništvo le-tega dokončno »zapečateno«. Problem pa se lahko pojavi v primeru, če kateri izmed otrok izročilne pogodbe ne bi želel podpisati. V tem primeru velja, da se štejejo tisti deli premoženja, ki so bili izročeni z izročilno pogodbo za darila in se po prednikovi smrti z njimi ravna kot z darili, ki jih je prednik dal dedičem (v tem primeru lahko dediči uveljavljajo nujni delež). Zato priporočam, da podpišete izročilno pogodbo le tedaj, če se bodo z njo strinjali vsi vaši otroci.

Vprašanje: Pred tremi meseci sem s hčerko in sinom podpisala izročilno pogodbo, s katero sem jima izročila svoje premoženje. Sinu stanovanje, hčerki pa nekaj privarčevanega denarja. Hči je že priskrbljena, saj imata z možem svoje stanovanje. Problem se je pojavil kmalu po podpisu pogodbe, saj se je hči začela do mene obnašati zelo nehvaležno. Sploh me ne obiskuje več, po telefonu me žali in mi očita, da favoriziram samo njenega brata (mojega sina), njo pa vedno postavljam na stranski tir. Prav tako mi ne plačuje preživnine, o kateri sva se dogovorili v izročilni pogodbi. Ker me je zelo užalila, me zanima, ali lahko izročilno pogodbo z njo razveljavim.

Odgovor: Da, v takem primeru, kot ste ga opisali zgoraj, velja, da lahko izročilno pogodbo prekličete, saj gre za hudo nehvaležnost vaše hčere, ki je zakoniti razlog za preklic izročilne pogodbe. Zakon namreč izrecno določa, da lahko izročitelj prekliče izročilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi potomec proti njemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi prejeto obdržal. Tudi neplačevanje preživnine – če je bila ta dogovorjena z izročilno pogodbo – je razlog za preklic izročilne pogodbe.

mag. Boštjan J. Turk