Akcija je namenjena spodbujanju slovenskih gospodinjstev, da za ogrevanje in hlajenje bivalnih prostorov uporabljajo brezplačno energijo zraka, zemlje ali vode. Črpanje energije iz okolja nam omogočajo toplotne črpalke, ki za svoje delovanje izkoriščajo dve tretjini energije iz okolja in tretjino električne energije. Če toplotno črpalko poganja Modra energija, električna energija, pridobljena izključno iz vodnih virov, pa se ogrevamo in hladimo izključno iz obnovljivih virov energije. To zmanjšuje odvisnost od zalog in dobave fosilnih goriv, saj je energija okolja ves čas na razpolago. Ker je brezplačna, so tudi prihranki veliki in nam investicijo v toplotno črpalko povrnejo v petih do sedmih letih, nato pa ostane le strošek za porabljeno električno energijo, ki je veliko manjši, kot bi bil strošek za ogrevanje s kurilnim oljem ali zemeljskim plinom.

Pokrovitelj HSE in organizator Informa Echo sta v sodelovanju z dobavitelji električne energije in ponudniki toplotnih črpalk razvila akcijo, ki presega zgolj spodbujanje k učinkovitemu ravnanju z energijo in vključuje tudi spodbujanje rabe Modre energije – električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov. Triindvajseta v nizu doslej izpeljanih akcij v sklopu kampanje »Energija si, bodi učinkovit« bo s pomočjo dobaviteljev električne energije in ponudnikov toplotnih črpalk potencialnim kupcem omogočala posebne ugodnosti. Ponudniki toplotnih črpalk, ki sodelujejo v akciji, bodo med drugim kupcem omogočali 10 odstotkov cenejši nakup toplotnih črpalk. Seznam sodelujočih ponudnikov toplotnih črpalk je objavljen na spletnem portalu www.pozitivnaenergija.si.

Dobavitelji električne energije, ki sodelujejo v akciji, so Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Maribor in Elektro Primorska. Kot podporo akciji so pripravili posebne pakete z nazivom »Modra energija za toplotne črpalke«, ki so namenjeni končnim odjemalcem električne energije v gospodinjstvih. Paketi bodo omogočali kupcem toplotnih črpalk, ki so vključeni v akcijo, Modro energijo po ceni navadne električne energije, na to pa še 10 odstotkov popusta za obdobje dveh let.

Več o akciji lahko preberete na portalu www.pozitivnaenergija.si. Ponudnike in modele toplotnih črpalk, ki so vključeni v akcijo, najdete na spletni povezavi www.pozitivnaenergija.si/energija/ogrevanje-s-tc/ponudniki-tc/. Rezultati lanske Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije (REUS 2010) so pokazali, da je odstotek gospodinjstev, ki se ogrevajo s toplotnimi črpalkami, še zelo majhen. Spodbudno pa je, da kar 26 odstotkov anketiranih razmišlja o tem, da bi v prihodnjih dveh letih obstoječe ogrevalne sisteme dopolnili ali nadomestili s toplotnimi črpalkami.

Rajko Dolinšek, Informa Echo