V tujini, kjer so takšno prakso že uvedli, se je poraba energije za ogrevanje zmanjšala za od 20 do 30 ali celo več odstotkov, kar pomeni, da se strošek uvajanja delilnikov povrne v dveh do treh letih. Na zmanjšanje porabe energije vpliva predvsem naše ravnanje. Zato kampanja »Plačam, kolikor porabim«, ki jo izvaja ministrstvo za gospodarstvo, poteka v sodelovanju s kampanjo »Energija si, bodi učinkovit«, ki je namenjena spodbujanju učinkovitega ravnanja z energijo.

Priporočljivi delilniki z daljinskim odčitavanjem

Montaža delilnikov stroškov za toploto ni zahtevna in ne vključuje gradbenih del. Delilniki se privarijo na radiatorje. Nameščajo jih za to usposobljena podjetja, ki večinoma omogočajo tudi odčitavanje in delitev stroškov za toploto, za to pa so potrebni ustrezno znanje in izkušnje. Na podlagi soglasja lastnikov, ki imajo več kot 50-odstotni lastniški delež, je v večini primerov upravnik stavbe tisti, ki pripravi nabor primernih ponudnikov delilnikov in izvajalcev delitve stroškov. Pomembno je, da so v stavbi nameščeni delilniki iste vrste in tipa. V nasprotnem primeru pravilna delitev stroškov ni mogoča. Priporočljivi so delilniki, ki omogočajo daljinsko odčitavanje. S tem se izognemo temu, da nam izvajalec meritve vsak mesec vstopa v stanovanje, stanovalci pa so bolj motivirani za zmanjšanje porabe energije. So pa s tem povezani višji stroški odčitavanja in delitve stroškov.

Pri uvajanju delitve stroškov za ogrevanje je poleg vgradnje delilnikov pomembno vzpostaviti ustrezen način odčitavanja in delitve stroškov, ki mora biti za celotno stavbo enoten. Podobno kot pri mobilni telefoniji ne zadostuje zgolj telefonski aparat, ampak je treba vzpostaviti naročniško razmerje s ponudnikom telefonskih storitev.

Izkušnje kažejo, da pri uvedbi delitve stroškov za ogrevanje stanovalci skrbneje regulirajo temperaturo v prostorih, saj že z 1 stopinjo Celzija nižjo temperaturo zmanjšajo porabo energije za ogrevanje za 6 odstotkov. Zato je priporočljivo na radiatorje namestiti termostatske ventile, ki nam v prostoru zagotavljajo želeno temperaturo zraka, in hidravlično uravnotežiti sistem centralnega ogrevanja. Po raziskavi REUS 2010 termostatske ventile uporablja 45 odstotkov slovenskih gospodinjstev.

Delitev stroškov obračunana mesečno ali letno

Delitev stroškov za ogrevanje in toplo vodo se lahko obračunava mesečno ali letno. Izvajalec delitve stroškov na osnovi dejanske porabe določi porabniške deleže stanovanjskih enot, na osnovi katerih razdeli od 60 do 80 odstotkov celotnih stroškov za toploto stavbe. V drugem delu pa sta zajeti toplota za ogrevanje skupnih prostorov in toplota, ki se porazgubi med posameznimi stanovanjskimi enotami. Ta del stroškov se med stanovanjske enote razdeli glede na velikost ogrevane površine. Več o delitvi stroškov na www.delitevstroškov.si.

Okvirni enkratni strošek namestitve delilnikov stroškov z daljinskim odčitavanjem je od 30 do 40 evrov za radiator. Mesečni strošek odčitavanja delilnikov in delitve stroškov v povprečni večstanovanjski stavbi znaša okvirno 3 evre na stanovanjsko enoto.

Možnih je kar nekaj ukrepov varčevanja z energijo, ki niso povezani s stroški, kot so pravilno prezračevanje, tesnjenje oken, predvsem pa nastavitev priporočljive temperature, ki je v dnevnih prostorih med 20 in 22 stopinj Celzija, v spalnici pa med 16 in 18 stopinj Celzija. Prioritetni ukrep varčevanja, ki zahteva manjšo investicijo, pa je namestitev radiatorskih termostatskih ventilov, ki omogočajo reguliranje temperature zraka v prostoru. Več nasvetov o tem, kako prihraniti pri ogrevanju in porabi tople vode, najdete na www.delitevstroskov.si v rubriki dober nasvet.

Rajko Dolinšek,
Informa Echo