Odgovor: Lastnik nepremičnine, v katere zračni prostor segajo veje sosednje nepremičnine, je najprej dolžan pozvati lastnika sosednje nepremičnine, da naj odstrani take veje. Če ta tega ne stori, ima lastnik nepremičnine, v katere zračni prostor segajo veje, pravico odstraniti in si prilastiti take veje. Enako lahko stori tudi s koreninami, ki rastejo v njegovo nepremičnino. Tudi plodovi z vej, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine, postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te nepremičnine.

Vprašanje: Zanima me, ali lahko od soseda zahtevam, da odstrani nevzdrževano drevo (posušeno lipo) na njegovi parceli, ki meče senco na našo parcelo in nas ovira pri razgledu. Zdi se mi namreč, da nam pripada služnost razgleda, ki smo jo že priposestvovali.

Odgovor: Če gre za drevo, ki v celoti raste na sosedovi parceli, potem načelno ne morete zahtevati, da ga odstrani. Pravica do razgleda, ki jo omenjate, pa predstavlja tako imenovano negativno služnost, ki ne obstaja sama po sebi, ampak lahko nastane samo na osnovi pravnega posla (s pogodbo o ustanovitvi služnosti) in z vpisom te služnosti v zemljiško knjigo. Ker gre za negativno služnost, pri kateri mora služnostni zavezanec služnostnemu upravičencu nekaj dopustiti, ta že po naravi stvari ne more nastati s priposestvovanjem, ampak zgolj na osnovi pravnega posla s sosedom. Svetujem vam, da s sosedom stopite v stik in se poskušate dogovoriti, da nevzdrževano drevo odstrani, vi pa bi mu pokrili morebitne stroške, ki bi jih s tem imel.

Mag. Boštjan J. Turk