Ogljičnega odtisa ni težko izračunati, primerjati in razumeti. Preberite si nekaj osnov, ki vam bodo pomagale za začetek.

Kje vse nastaja ogljikov dioksid?

Ko govorimo o toplogrednih plinih in o ogljičnem odtisu, imamo po navadi v mislih emisije ogljikovega dioksida (CO2). Ogljikov dioksid se sprošča pri gorenju goriv na osnovi ogljika. Takšna pa so skoraj vsa goriva, skupaj z bencinom in dizelskim gorivom v avtomobilih, plinom, oljem, nafto in premogom doma in v elektrarnah ter z gorivom za reaktivne motorje v letalih.

Ogljikov dioksid je toplogredni plin, saj lovi sončno toploto in tako ohranja Zemljo toplo. Preveč ogljikovega dioksida v ozračju pa vodi do klimatskih sprememb, ki jih poznamo po imenu globalno segrevanje.

istock_carbon.jpg

Tudi drugi toplogredni plini, kot je na primer metan, prispevajo h klimatskim spremembam, zato države in organizacije tudi njih prištevajo k emisijam ogljika. A za posameznika so najpomembnejši izpusti ogljikovega dioksida.

Kaj je ogljični odtis?

Ogljični odtis je količina ogljikovega dioksida, ki se sprosti v atmosfero zaradi vaše porabe elektrike in goriva. Meri se v tonah ogljikovega dioksida. Odvisen je predvsem od tega, koliko energije porabite za ogrevanje doma,od elektronskih naprav in gospodinjskih aparatov, ki jih uporabljate, od tega, kakšno vrsto prevoza uporabljate vsa dan in od tega, kako pogosto uporabljate letalski prevoz.

green_footprint.jpg

Če boste vedeli, kolikšen je vaš ogljični odtis, boste lažje razumeli, kakšen je vaš vpliv na okolje. Tako boste lahko svoj vpliv tudi zmanjšali. Povprečen Slovenec na primer na leto ustvari 10 ton ogljikovega dioksida, cela Slovenija pa 20 megaton. Večino ga sicer proizvede industrija, skoraj ena tretjina pa nastane neposredno v gospodinjstvih. Samo s porabo energije v svojem domu proizvedemo povprečno 5 ton ogljikovega dioksida, s prevozom pa seveda še mnogo več. Če bomo poskrbeli za energetsko varčnost svojega doma in zmanjšali porabo energije za prevoz, lahko torej pomembno pripomoremo k manjšim izpustom ogljika in drugih toplogrednih plinov.

Kako lahko izračunate svoj ogljični odtis?

Pri računanju si lahko pomagate z računalom na nekaterih spletnih straneh, tako tujih kot slovenskih. Po navadi morate vnesti podatke o svojem domu, načinu prevoza in potovanjih. Tako spletno računalo izračuna približno količino ogljikovega dioksida, ki ga letno proizvedete s svojimi aktivnostmi.

reduce_carbon_emissions.jpg

Kako lahko zmanjšamo izpuste ogljikovega dioksida?

Veliko lahko na primer naredimo z dobro izolacijo doma, kupovanjem energijsko varčnih naprav, izklapljanjem elektronskih naprav, kadar jih ne potrebujemo, kolesarjenjem, hojo ali javnim prevozom in počitnikovanjem blizu doma. Če hočemo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov na našem planetu, mora namreč vsak posameznik prispevati svoj del. Količina toplogrednih plinov v atmosferi je bila lansko leto rekordna, zato je skrajni čas, da nekaj ukrenemo, saj posledice podnebnih sprememb vedno bolj čutimo tudi na svoji koži.