Predvidena letna proizvodnja 919 megavatnih ur električne energije bo zadostila letnim potrebam 230 okoliških gospodinjstev, 3439 monokristalnih fotonapetostnih modulov znamke BISOL pa bo vsako leto s svojim delovanjem prihranilo več kot 550 ton izpustov ogljikovega dioksida. Elektrarna bo priključena na distribucijsko omrežje še pred koncem letošnjega leta.

V podjetju Knauf Insulation dajejo poseben poudarek trajnostnemu razvoju in sonaravni gradnji. Prek svojih izolacij podjetje skrbi za varčnejšo rabo energije v stavbah in s tem povezane manjše emisije. Eden od korakov, ki jih Knauf Insulation načrtuje v svojem programu trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti, je tudi zgoraj omenjena postavitev sončne elektrarne na strešnih površinah tovarniških obratov v Škofji Loki. Med pomembnejšimi preostalimi aktivnostmi, načrtovanimi v okviru tega programa, je še predvidena ustanovitev energetsko-okoljskega svetovalno-izobraževalnega centra, uvajanje novih, okolju prijaznejših tehnologij, surovin in energentov v proizvodne procese, recikliranje odpadnih vlaken iz kamene in steklene volne, podpora lokalnim ekološkim projektom ter skrb za lokalno skupnost s poudarkom na vzgoji in mladih.