Odgovor: Pogodba o služnosti, ki naj bi jo podpisali s služnostnim upravičencem (Telekomom), mora vsebovati določene sestavine, ki so obvezne po zakonu. Med take sestavine spada tudi določilo o višini denarnega nadomestila za služnost, ki mora biti enaka plačilu za enakovredno služnost, ki bi jo bilo mogoče doseči v običajnem poslovnem prometu glede na vrsto in obseg pravice ter lastnosti nepremičnine. Tako denarno nadomestilo mora obsegati zmanjšanje vrednosti služeče nepremičnine ali dejansko škodo in izgubljeni dobiček. Zakon torej omogoča, da vam služnostni upravičenec povrne pravično odškodnino, ki ustreza zmanjšani vrednosti nepremičnine zaradi izgradnje telekomunikacijskega omrežja na vaši parceli, in ne zadošča neka pavšalna odškodnina, denimo 100 evrov. Če pogodba, ki vam jo je dal v podpis služnosti upravičenec (Telekom), takega nadomestila ne ureja, je v nasprotju z zakonom in je niste dolžni podpisati.

Vprašanje: Pred štirimi meseci sem s telekomunikacijskim operaterjem podpisal služnost za uporabo mojega zemljišča za namene izgradnje telekomunikacijskega omrežja. Operater je res začeli gradbena dela, vendar pa mi je na zemljišču povzročil pravi kaos. Prekopal mi je pol zemljišča, odstranil grmičevje in drevesa ter ga zelo onesnažil. Ko sem podpisal pogodbo, si nisem predstavljal, da bo svoje delo opravljal tako nemarno. Zanima me, ali lahko zahtevam, da mi za povzročeno škodo izplača odškodnino.

Odgovor: Služnost v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah obsega graditev, postavitev in obratovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture, dostop do elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture za potrebe njihovega obratovanja in vzdrževanja, pa tudi odstranjevanje naravnih ovir pri graditvi, postavitvi, obratovanju in vzdrževanju elektronskega komunikacijskega omrežja. Vendar pa mora ta upravičenja služnostni upravičenec (operater telekomunikacijskega omrežja) izvrševati z občutkom – torej tako, da le v najnujnejšem obsegu ovira lastnika nepremičnine in obremenjuje služeče zemljišče. V primeru, da vam je pri izvrševanju služnosti s strani telekomunikacijskega operaterja nastala materialna škoda, vam jo je povzročitelj dolžan povrniti, poleg tega pa odgovarja še za prekršek in se ga lahko kaznuje z globo v višini od 8345 pa do 20.864 evrov.

Mag. Boštjan J. Turk