Odgovor: Glede na to, da pravite, da ste si s sestrama in bratom razdelili imetje, ki ste ga podedovali po očetu, domnevam, da je bila dediščina že fizično razdeljena, vam pa je pripadel določeni delež. S takim deležem lahko svobodno razpolagate (lahko ga odtujite, obremenite) in vas ne more nihče »prisiliti«, da se mu odpoveste. Četrtina, ki vam je pripadla na osnovi postopka delitve dediščine, torej nikakor ni ogrožena. Če je to mogoče, lahko v tem delu, ki vam je pripadel ob delitvi, tudi živite in delate. S sodediči bi se sicer lahko dogovorili tudi to, da vam izplačajo vrednost vašega deleža in jim torej odstopite svoj dedni delež, čeprav domnevam, da to ni v vašem interesu.

Vprašanje: Na gorenjskem koncu blizu Škofje Loke smo trije bratje podedovali starejšo hišo. Bratje sicer nismo skregani med seboj, a živimo vsak na drugem koncu Slovenije – eden v Prekmurju, drugi na Primorskem, jaz pa na Gorenjskem. Hišo bi načelno želeli prodati, saj fizična delitev hiše praktično ni izvedljiva, čeprav uradnega soglasja za prodajo med nami še ni. Svetujte nam prosim, kako ravnati, da bodo dogovori in morebitna prodaja potekali čim bolj tekoče.

Odgovor: Pri dedovanju več oseb po zapustniku nastane v trenutku zapustnikove smrti med sodediči skupnost , za katero je značilna precejšnja omejenost glede razpolaganja z dednimi deleži. Zato je nadvse priporočljivo, da sodediči dediščino, ki ste jo podedovali, čim prej razdelite oziroma prodate. Ker je upravljanje z dediščino v okviru dediščinske skupnosti zelo komplicirano, saj se morate dediči strinjati tako rekoč o vsakem ukrepu v zvezi z njo, tudi o ukrepu rednega upravljanja, vam priporočam, da upravljanje dediščine prepustite upravitelju, ki bo skrbel za zaščito interesov vsakega izmed vas. Če se boste tako dogovorili, pa lahko postane upravitelj tudi kateri izmed vas.

Mag. Boštjan J. Turk