Živimo v dobi računalnikov in tehnologij, zato ni čudno, da ravno elektronski odpadki predstavljajo velik del vseh odpadkov. Zaskrbljujoče je, da večina še vedno ne ve, kako strupeni so tovrstni odpadki, saj lahko vsebujejo težke kovine, kot so živo srebro, kadmij in svinec, ali potencialno rakotvorne snovi, na primer poliklorirane bifenile. Računalniki in zasloni v povprečju vsebujejo 20 odstotkov svinca, ki škodi tako okolju kot zdravju.

Nepravilno zavržene naprave

Mnogi od nas ne vemo točno, kaj bi s takšnimi odpadki storili, saj se nam običajno zdijo preveč dragoceni, da bi jih dokončno vrgli stran. Zaradi tega jih hranimo na podstrešju ali v garaži in potihoma upamo, da bodo čez čas še prav prišli. Vendar tehnika napreduje, elektronske naprave pa so iz dneva v dan naprednejše. Zato morda ne bi bila slaba ideja, če se starega računalnika končno enkrat za vselej znebite.

e_waste3.jpg

Večina držav po svetu še vedno ne ve, kaj bi storila s hitro rastočimi elektronskimi odpadki, ki jih moramo sicer jemati z vso resnostjo in zaskrbljenostjo. Številne države v pospešenem razvoju, kot so Kitajska, Indija ter nekatere afriške in južnoameriške države, vse bolj tvegajo ekološko katastrofo zaradi starih računalniških in drugih v okolje zavrženih elektronskih komponent. Vsaj tako trdijo raziskovalci Organizacije združenih narodov.

Kaj lahko storimo?

Za začetek elektronskih odpadkov ne smemo zavreči v naravo, na divja odlagališča ali med gospodinjske odpadke, ampak se jih znebimo na varen in okolju prijazen način. Tudi pri nas so v trgovskih centrih posebni zabojniki, v katere lahko odložimo odslužene elektronske naprave in varčne sijalke. Evropska unija je okrepila svojo zakonodajo in omejila uporabo nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter popolnoma prepovedala uporabo najnevarnejših snovi, kot sta svinec ali živo srebro.

electronic_waste.jpg

Švica je bila prva med državami, ki je vzpostavila sistem recikliranja elektronskih odpadkov, ki se je začel z recikliranjem hladilnikov, danes pa vključuje tudi druge elektronske naprave. Države članice Evropske unije pa so sprejele zakonodajo, ki nalaga proizvajalcem elektronskih aparatov odgovornost za ustrezen odvoz odpadkov, saj morajo vsem potrošnikom zagotoviti brezplačno vrnitev dotrajanih naprav, kar velja tudi pri nas.