Na Trgu svobode so postavili hiško, ki je grajena po sistemu montažne gradnje s konstrukcijskim sistemom Lumar PASIV, ki so ga v podjetju razvili za gradnjo pasivnih hiš. Vanjo bo do 19. junija shranjen 1 kubični meter ledu, ki ga pred taljenjem ščiti toplotna izolacija v ovoju hiše. Pomen energetske učinkovitosti, natančneje toplotne izolacije ovoja stavbe, bo prikazan ob koncu projekta, ko bodo hiško odprli in preverili koliko ledu je ostalo.

Pomembnost varčevanja z energijo

Energija je osnovni del našega življenja. Prav zaradi njene pomembnosti, visoke cene in vplivov na okolje moramo z njo skrbno ravnati. Tega se zavedajo tudi v Mariboru, zato so se konec leta 2011 pridružili 3500 evropskim mestom, ki bodo sledila Konvenciji županov po varčevanju z energijo in zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj 20 odstotkov do leta 2020. Gospa Gordana Kolesarič iz projektne pisarne MOM je na današnji novinarski konferenci, ki je potekala ob zagonu projekta Ledeni izziv, dejala: "Zavezali smo se, da bomo izdelali »Akcijski načrt za trajnostno energetski razvoj MOM«, ki bo dopolnil obstoječi Lokalni energetski koncept, kar pomeni, da bo potrebno sprejeti tudi številne nove ukrepe za dosego energetskega razvoja MOM." V prihodnosti tako v Mariboru med drugim želijo imeti izključno dobro izolirane javne, zasebne in stanovanjske objekte, zato, "projekt Ledeni izziv razumemo kot enega od pomembnih korakov do še večjega razumevanja občanov za naša tovrstna prizadevanja in naše skupne korake pri večanju energetske učinkovitosti stavb v Mariboru", je zaključila Kolesarovičeva.

na_trgu_svobode_predstavljen_ledeni_izziv_3.jpg

EnergaP razvija ideje, pripravlja in izvaja projekte ter poglablja znanja za učinkovito rabo energije. S pomočjo različnih aktivnosti, med katerimi je tudi projekt Ledeni izziv, in praktičnega prikaza pomena toplotne izolacije v stavbah, si prizadeva, da bi se občani čim bolj aktivno vključevali v projekte na področju energetske učinkovitosti in varovanja okolja. "MOM od leta 2007 aktivno deluje na področju osveščanja o pomenu varčevanja z energijo. In prav letos je Evropski teden trajnostne energije, v okviru katerega poteka tudi projekt Ledeni izziv. Z maketo hiške na Trgu svobode želimo ljudem prikazati pomen energetske učinkovitosti in jih tudi tako informirati o pomenu učinkovite rabe energije ter tudi o tovrstnih možnostih prihranka denarja v svojem gospodinjstvu in ne nazadnje tudi v svoji regiji in državi. Zakaj ne bi raje za ogrevanje namenili le okrog 150 evrov na leto, kot to omogočajo dobre pasivne hiše, kot pa 2.500 oziroma 3.000 evrov, kot potroši povprečno gospodinjstvo," je dejala dr. Vlasta Krmelj, direktorica EnergaP, ki je pobudnik projekta Ledeni izziv. Prav tako pa s projektom sporočajo, da so v Sloveniji kakovostni proizvajalci, ki znajo in so sposobni proizvajati vrhunske nizkoenergijske in pasivne objekte.

Obnova potratnih starejših objektov

V Sloveniji sodobne novogradnje sicer v vse večji meri odražajo zahtevo po energetsko učinkoviti gradnji. Kljub temu pa se na nepremičninskem trgu v pretežni meri srečujemo s starejšimi stavbami, ki so energijsko potratne. Pri obnovi takšnih stavb z dobro toplotno izolacijo ovoja stavbe, kakovostnim stavbnim pohištvom, s troslojno zasteklitvijo in pravilnim načrtovanjem ter kakovostno izvedbo lahko v prihodnosti prihranimo veliko energije in precej izboljšamo energijsko bilanco objekta. "V Sloveniji se premalo zavedamo, kako velik delež potreb po energiji namenjamo za potrebe ogrevanja stavb. S svojo prisotnostjo pri projektu, zato želimo praktično prikazati, da je prihodnost v energetsko varčnih objektih, ki ob minimalni porabi energije ne ponujajo samo finančni prihranek, ampak tudi maksimalno bivalno ugodje," je ob današnjem začetku projekta v središču Maribora povedal Marko Lukić, direktor podjetja Lumar IG, ki je prispevalo hiško, v kateri bo mesec dni shranjen led.

na_trgu_svobode_predstavljen_ledeni_izziv_1.jpg

Energetska varčnost je tesno povezana z izbiro materialov. Primerni so taki, ki imajo optimalno debelino toplotne izolacije, ki ponuja odlično zaščito pred poletno vročino in zimskim mrazom, v svojem življenjskem ciklu kar najmanj obremenjujejo okolje in s tem pripomorejo k zmanjšanju onesnaževanja. Hiška je zgrajena iz prav takega, in sicer iz visokokakovostnega konstrukcijskega sistema Lumar PASIV, ki ga je podjetje razvilo posebej za gradnjo pasivnih hiš. V hiško so shranili 1 kubičnega metra ledu, ki ga pred taljenjem ščiti toplotna izolacija v ovoju hiše. Ob koncu projekta, 19. junija, bodo hiško odprli in preverili, koliko ledu je ostalo in tako »živo« prikazali pomen toplotne izolacije stavbe oziroma energetske učinkovitosti v praksi. V sklopu projekta poteka tudi nagradna igra, v kateri bodo lahko obiskovalci spletnih strani www.energap.si in www.lumar.si ugibali, koliko litrov vode bo nateklo iz kubičnega metra ledu.