Z namenom promocije lesa in lesnih izdelkov oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete, svet za les, Zveza lesarjev Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije v sodelovanju s Cankarjevim domom, Mestno občino Ljubljana, Visoko šolo za dizajn, DIT lesarstva Ljubljana ter Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije v Cankarjevem domu že četrto leto organizirajo prireditev Čar lesa.

Namen prireditve in razstave

Ob strokovnih srečanjih, posvetih, delavnicah za vrtce, osnovne in srednje šole ter predstavitvah bo osrednji dogodek razstava od drevesa do končnega izdelka. Minule tri prireditve Čar lesa si je ogledalo nekaj deset tisoč obiskovalcev, ki so v večini pridobili nova pozitivna spoznanja o lesu in izdelkih iz lesa. Glavni namen prireditve namreč je, da ljudje ponovno spoznajo vse prednosti in različne možnosti uporabe lesa ter spodbudijo pozitiven odnos do te naravne dobrine.

car_lesa_1_2.JPG

Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko v največji možni meri prispeva k normalizaciji podnebja. Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 do 50 odstotkov vse energije). Drevesa namreč med rastjo iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid (fotosinteza), ki je nato v obdobju uporabe še nadalje uskladiščen v lesnem izdelku.

Večja ozaveščenost in spodbujanje potrošnje

Po drugi strani pa je proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko nepotratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedajo. V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji glede na naravne danosti povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 kubičnega metra na prebivalca). Da bi te cilje dosegli, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo, povečati pa bi morali tudi potrošnjo izdelkov iz lesa.

car_lesa_3.jpg

Vsi ljubitelji lesa in lesnih izdelkov si zato lahko razstavo ogledate brezplačno, saj sta brezplačna tako prostor za razstavljavce kot tudi vstop za obiskovalce. Razstava v Cankarjevem domu bo odprta vsak dan od 14. maja do 20. maja, in sicer od 9. do 18. ure. Vzporedno potekajoča razstava v Mestni hiši pa bo odprta vsak dan od 22. maja do 8. junija od 9. do 18. ure.

Spremljajoča strokovna posveta

Vabljeni tudi na dva strokovna posveta: 15. maja ob 9.30 bo v Štihovi dvorani Cankarjevega doma potekal strokovni posvet z naslovom Gradnja lesenih stavb, 16. maja ob 9.30 pa v isti dvorani strokovni posvet z naslovom Les - priložnost in izziv za Slovenijo.

Več podrobnosti najdete na spletnih straneh www.ditles.si in www.carlesa.si.