Kljub nekaterim primerom, v katerih jim je uspelo med seboj povezati različne sisteme za izkoriščanje obnovljivih virov energije in s tem doseči večjo učinkovitost, so taki primeri še vedno bolj izjema kot pravilo, zato so lahko izkušnje, ki jih imajo upravljavci takih sistemov, zelo koristne za vse. Med investitorji je namreč še vedno preveč takih, ki zaradi lastnega neznanja in slabih projektantov ali izvajalcev pri izkoriščanju obnovljivih virov energije porabijo precej več denarja, kot bi ga lahko ob optimalni izbiri oziroma kombinaciji različnih sistemov.

Za vse te bodo namreč lahko zelo dragocene izkušnje, ki jih bodo zbrali v sklopu Medpodjetniškega izobraževalnega centra (MIC) v Velenju, kjer so junija lani odprli tako imenovani energetski poligon, ki po mnenju poznavalcev velja za enega tehnološko najnaprednejših energetskih poligonov za vsa področja obnovljivih virov energije v Evropi. Poligon, zgrajen s pomočjo denarja iz evropskih skladov, ima najsodobnejšo didaktično opremo, s pomočjo katere bodo v Šolskem centru Velenje, kamor omenjeni poligon sodi, usposabljali za najrazličnejše poklice s področja energetike in trajnostnega razvoja ter svoje izkušnje posredovali tudi strokovnjakom in najrazličnejšim investitorjem v obnovljive vire energije.

Z »odvečno« toploto in elektriko oskrbujejo tudi šolska poslopja

Osnovo omenjenega poligona sestavlja pasivna hiša (8 krat 8 m), zasnovana in izdelana je po načelih sodobne gradnje z energijsko varčnimi in okolju prijaznimi materiali. Poraba energije za ogrevanje ne presega 15 kWh/m2. Pasivna hiša je povezana v energetski informacijski sistem. Grajena je tako, da je možen tudi vpogled v posamezne gradbene detajle.

Pasivna hiša izkorišča sončno in toplotno energijo ter notranje vire ob minimalnih toplotnih izgubah, tako da je skoraj ni treba ogrevati ali hladiti. S pomočjo sončnih celic na strehi pa proizvede več energije, kot je potrebuje za lastne potrebe. Poleg omenjene pasivne hiše s sončno elektrarno so v okolici hiše in na bližnji stavbi Medpodjetniškega izobraževalnega centra nameščene še druge naprave oziroma sistemi za izkoriščanje obnovljivih virov. Sem sodijo še tri zemeljske vrtine z geosondami (globina 100 m) in 10 vertikalnih zemeljskih kolektorjev (globina 7 m). Na bližnji stavbi je nameščenih 32 kvadratnih metrov vakuumskih sončnih kolektorjev in okoli 5 kvadratnih metrov ploščatih kolektorjev.

Na pasivni hiši je integrirana sončna elektrarna (moč 10 kW), v bližini je tako imenovana sledilna sončna elektrarna (3,5 kW moči), ki se obrača za soncem, na bližnjem šolskem objektu pa je še ena sončna elektrarna (moč 6 kW). V bližini pasivne hiše je postavljena tudi vetrna elektrarna (2,5 kW). Pod pasivno hiše je zgrajen bazen s 100 kubičnimi metri vode, ki je v poletnem času namenjen za shranjevanje toplote iz sončnih kolektorjev, v prehodnem in v zimskem času pa shranjeno toploto oddaja za ogrevanje stavbe. Rezervoar je izdelan tako, da je na vrhu ter z vseh treh strani zelo dobro izoliran, medtem ko proti tlom nima izolacije. Na tak način namreč toplota lahko prehaja v tla pod bazenom in se shranjuje za čas, ko se ta nakopičena toplota prenaša navzgor, ter tako pripomore pri ogrevanju pasivne hiše.

Sestavni del poligona je tudi kogeneracija

Sestavni del energetskega poligona je tudi kogeneracija, ki lahko sočasno proizvede do 5,5 kW električne moči in do 12,5 kW toplotne moči. Prav tako je sestavni del poligona tudi toplotna črpalka. Vse skupaj je povezano v sistem, s pomočjo katerega dosegajo spodbudne sinergijske učinke tako pri izkoriščanju toplotne energije kot pri proizvodnji elektrike. Celoten sistem je povezan z računalniškim monitorjem, prek katerega lahko vodijo in upravljajo celoten sistem ter sproti lahko pregledujejo podatke tako o delovanju posameznega sistema kot tudi celote.

Čeprav je bil po prvotnem načrtu poligon namenjen predvsem učnim in raziskovalnim namenom, so na pobudo nekaterih strokovnjakov celoten sistem povezali tudi z Medpodjetniškim izobraževalnim centrom, kjer s pridom izkoriščajo »odvečno« energijo in toploto z omenjenega poligona ter s tem precej znižajo stroške za energijo in zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida v ozračje.