Ime H.O.R.T.U.S je sicer sestavljeno iz začetnic besedne zveze ''Hydro Organisms Responsive To Urban Stimuli'', kar pomeni ''vodni organizmi, ki se odzivajo na dražljaje iz urbanega okolja''. Prototip se naslanja na vizijo razvoja urbanega vrtnarjenja, v katerem bi se prepletali računalniško oblikovanje, agrikultura, obnovljivi viri energije, mestni življenjski slog in visoka tehnologija.

alge.jpg

Vrečke z algami in bakterijami

Ta ''virtualni vrt'' vsebuje več kot tristo prozornih, ''fotobioreaktorskih'' plastičnih vrečk, ki so obešene na stropu v vzorcu v obliki vala. Vrečke vsebujejo različne vrste alg, ki proizvajajo kisik, biomaso in energijo.

Nekaj ducatov vrečk pa vsebuje tudi bioluminiscentne bakterije, ki prav tako lahko predstavljajo vir ''zelene'' energije. Ni še jasno, koliko energije lahko bakterije in alge proizvedejo. Inštalacija je zanimiva predvsem zaradi tega, ker okvirno prikazuje, kako takšen sistem deluje.

alge2.jpg

Alge lahko sami ''hranimo''

Sistem je pravzaprav dobesedno odvisen od odziva gledalcev, ki si ogledajo inštalacijo. Tu se skriva tudi interaktivna komponenta projekta – obiskovalci lahko sami izdihujejo zrak v vrečke z algami ter jih tako nahranijo z ogljikovim dioksidom.

Vsaka vrečka v tem ''virtualnem vrtu'' ima svojo QR-kodo, ki jo lahko ''kibernetski vrtnarji'' skenirajo, o njej pridobivajo informacije, jo vidijo na zaslonu ter prek svojih pametnih telefonov "tvitajo" o rasti alg. Vsi ti digitalni podatki so vidni na bližnjem zaslonu, ki prikazuje, kako se informacije, ki sestavljajo ''virtualni vrt'', razvijajo skozi čas. H.O.R.T.U.S ima tudi svojo interaktivno spletno stran, kjer so objavljene slike in najnovejši zapisi.

alge5.jpg

Namen projekta je vključiti ljudi v gradnjo samoregulativnega okolja ter preizkusiti, kakšne so možnosti, da bi takšen interaktiven sistem uporabili v večjem urbanem okolju. Pravzaprav gre za futuristično vizijo, kako bi se lahko vrtnarjenje razvijalo v informacijski dobi. S sintetiziranjem toka energije (svetlobno sevanje), snovi (biomasa, ogljikov dioksid), informacij (slike, zapisi, statistika) in obnovljivih virov energije v praktični izkušnji lahko prihodnje generacije mestnih vrtnarjev presežejo zgolj ukvarjanje s prstjo in semeni ter se podajo na pot, v kateri se vrtnarjenje združi z digitalnimi informacijami.