Sanacija je smiselna

Moj dom: Naš nasvet je, da je energetska sanacija smiselna, bistvo pa je v celovitosti projekta. Saniranje in zamenjava toplotne izolacije sten, zamenjava stavbnega pohištva s sodobnim energetsko varčnim, toplotna izolacija podstrešja, skoraj nujna pa je tudi sanacija toplotne izolacije v stiku proti tlom. Bistvo tega, zakaj je smiseln tak poseg in zakaj je relativno enostaven, če ga primerjamo s toplotno sanacijo klasično grajenega objekta, je to, da je pri montažnem objektu vedno poskrbljeno vsaj za to, da stene ne prihajajo v stik s tlemi in vlago v zemlji.

Same energetske sanacije se lotite s premislekom, seveda vam priporočamo svetovanje in sodelovanje energetskih svetovalcev, naj pa vam za olajšanje vašega dela predstavimo primer energetske sanacije montažnega vrtca v Gornji Radgoni, ki so ga izpeljali pred leti. Stopnja sanacije in vaša želja po prihrankih energije pa je tisto vodilo, ki vam bo določalo uporabo različnega materiala, vse od izolacije do stavbnega pohištva. V vsem tem postopku morate razmišljati tudi o sanaciji sistema ogrevanja (priporočamo toplotne črpalke, sisteme na obnovljive vire), ne glede na vse to pa poskrbite tudi za učinkovite sisteme prezračevanja.

Ampak kot smo že zapisali, vse je odvisno od tega, za kako radikalno energetsko varčen objekt se boste odločili. Sanacijo montažnega objekta je mogoče izpeljati relativno hitro, seveda pa je ob posegu praviloma treba odpreti stene, čeprav je sanacijo mogoče izpeljati tudi tako, da toplotno izolacijo namestimo kot dodaten sloj, sanacijo energetskih, vodovodnih in drugih vodov pa lahko izpeljemo tako, da namestimo dodatno inštalacijsko ravnino, ki je v bistvu prazen prostor debeline 4 cm, v katerega lahko namestimo vso inštalacijo. Na tak način se izognemo različnim prebojem stene, kar je za kakovost objekta izjemno pomembno.

Primer dobre prakse

Poglejmo sedaj obnovo gornjeradgonskega vrtca, ki je bila ena prvih energetskih obnov javne zgradbe v Sloveniji. Z njo so dosegli pasivni standard (energetsko število oziroma porabo energije, ki je v sezoni manjša od 15 kWh/m2 oziroma 1,5 litra kurilnega olja/m2), z rabo obnovljivih virov energije in učinkovito rabo energije pa tudi zmanjšujejo onesnaževanje okolja.

Pred obnovo so strokovnjaki Gradbenega inštituta ZRMK iz Ljubljane opravili energetski pregled in pripravili študijo izvedljivosti obnove. Obnova je potem zajela gradbeno sanacijo posameznih ključnih elementov ovoja stavbe: strehe (odstranitev okolju in človeku nevarnih salonitnih plošč), fasade, oken in tal. Potekala je v več fazah: povečanje energetske učinkovitosti sten na pasivno raven z obnovo strojnih napeljav prek celovite obnove obstoječega sistema centralnega ogrevanja in prehoda na toplotno črpalko, posodobitev sistema centralnega prezračevanja s hkratnim uvajanjem tehnologije vračanja toplote odpadnega zraka (rekuperacija), uporaba obnovljivih virov energije (sprejemniki sončne energije) za pripravo tople vode, obnova dotrajane vodovodne napeljave in električne napeljave v skladu z energetsko obnovo (varčne sijalke).

Prenova je poleg zmanjšanja porabe energije, potrebne za ogrevanje, zajela tudi učinkovito naravno osvetljevanje in poletno senčenje. Izboljšana je bila izolacija stavbe, vključno s stavbnim pohištvom. Pri stavbnem pohištvu za pasivne hiše sta zelo pomembni dve vlogi oken: da kljub velikim steklenim površinam zmanjšujejo toplotne izgube in hkrati omogočajo pridobivanje toplote iz sončne svetlobe. Pri trislojnih izolacijskih steklih so tako dosegli vrednost toplotne izolacije 0,8 W/m²K. Za doseganje teh vrednosti so pomembni: visokoizolacijsko steklo, okvirji, termično optimirana povezava robov ter strokovna in termično optimirana montaža po standardu RAL. Pomembno je tudi, da zaradi dobre izolacije toplota ostane v hiši in so vse površine v prostoru enako tople, tako da ne prihaja do asimetrije svetlobne energije zunanjih sten ali prepiha.

Sanacija vrat

Zagotovo se ob takih gradnjah pogosto pojavi problem sanacije vrat. V vrtcu so to rešili na dokaj zanimiv način, in sicer z dodatnim vetrolovom. Zunanja vrata so klasična, sledi manjši notranji prostor, ki ga lahko uporabite za garderobo, prehod v notranjost pa je izveden s kakovostnimi izolacijskimi vrati. Ta sistem je mogoče uporabiti tudi pri starejših stavbah, ko na primer želimo ohraniti stara vrata, ki pa so daleč od normalnih toplotnih standardov. Seveda pa taka sodobna okna predstavljajo tudi kakovostno zvočno izolacijo, česar tudi ne smete pozabiti.

In morda še nekaj: sistem senčenja. Ob obnovi se lahko odločite za povečanje nadstreška stavbe, s čimer dosežete poletno senčenje, pozimi pa, ko je sonce bistveno nižje, bo sonce bolj ogrevalo stekla. Lahko pa to rešujete tudi s pomočjo različnih senčil ali tend.

Stavbno pohištvo je pri energetski sanaciji določenega objekta izjemno pomembno, danes večina oken dosega vrednosti toplotne izolacije vsaj 1,1 W/m²K (dvoslojno izolacijsko steklo), nikakor pa ne smete pozabiti na vrata in seveda, kot smo omenili že v uvodu, na stene, strope in tla.