Kako deluje hidroenergetski sistem?

Vse reke in potoki tečejo navzdol. Preden stečejo navzdol po hribu, imajo zaradi višine potencialno energijo. Hidroenergetski sistemi pretvorijo potencialno energijo v kinetično v turbini, ta pa poganja generator, ki proizvaja električno energijo. Večja ko je višina in več ko je vode, ki teče skozi turbino, več elektrike se proizvede. Količina električne energije, ki jo proizvede sistem, je pravzaprav odvisna od tega, kako učinkovito pretvarja energijo tekoče vode v električno energijo.

hidroelektrarna.jpg

Prednosti hidroenergetskih sistemov

Ker lahko hidroenergetski sistem energijo proizvaja štiriindvajset ur na dan, morda električne energije iz drugih virov niti ne boste potrebovali, kar seveda pomeni manj stroškov za elektriko. Sistem lahko proizvede celo več energije, kot jo potrebujete za osvetljavo in delovanje električnih naprav – preostanek energije lahko porabite za ogrevanje doma in tople vode. Vodna energija je okolju prijazna energija iz obnovljivih virov, zaradi katere ne prihaja do izpustov ogljikovega dioksida ali drugih plinov, ki bi onesnaževali okolje.

Je vaša lokacija primerna za izkoriščanje hidroenergije?

Ko gre za hidroenergijo, je lokacija vašega doma bistvenega pomena. Večina hiš namreč nima dostopa do primernega vira, tudi če je v bližini tekoča voda. Če menite, da je območje primerno za izkoriščanje vodne energije, pokličite certificiranega strokovnjaka, ki bo ocenil, če je temu res tako.

Reka mora za proizvajanje električne energije imeti tako dovolj močan tok kot dovolj veliko razliko v višini na primerno kratki razdalji. Gorski potok ima na primer dovolj razlike v višini na primerno kratki razdalji, nima pa dovolj močnega toka, medtem ko je pri reki, ki teče čez jez, ravno obratno. Vedeti morate  tudi, kaj se z vodnim tokom zgodi poleti. Minimalni pretok v sušnem obdobju je običajno odločilni dejavnik, ne glede na to, kako mogočna je reka videti med poplavami oziroma takrat, ko je veliko padavin.

Če je v bližini vaše skupnosti primeren vodni vir, bi ga bilo morda bolje razviti kot skupen energetski projekt za celo skupnost in ne le kot sistem proizvajanja energije za en dom.

5kw_turbine.jpg

Cene in prihranek

Cene za namestitev hidroenergetskih sistemov se precej razlikujejo glede na lokacijo in količino energije, ki jo lahko proizvedete. Petkilovatni sistem, primeren za povprečen dom, lahko vključno z namestitvijo stane približno 30.000 evrov. Tudi stroški namestitve so različni, vendar pa so običajno takšni sistemi precej zanesljivi.

Prihranek je odvisen od števila ur, ko lahko turbina deluje med letom, torej od tega, kako pogosto je gladina reke dovolj visoka, da lahko oskrbuje sistem. Strokovnjaki lahko količino proizvedene elektrike ocenijo vnaprej. Da boste energijo, ki jo proizvedete, čim bolje izkoristili, uporabljajte varčne sijalke in električne naprave.