Hibridne sončne celice so stroškovno zelo privlačne in povsem neškodljive za okolje. V nekaterih celicah so plošče, ki imajo tako fotovoltaične kot toplotne elemente, kar celici omogoči, da konstantno srka vročino in generira elektriko. Ker je za namestitev takšnih celic potrebno veliko manj prostora kot za običajne celice, so primerne tudi za manjše strehe.

high_installation_cost_duul7_1.jpg

Tudi za manjše strehe

Fotovoltaični in toplotni elementi so na eni plošči, kar pomeni, da celica konstantno srka vročino in generira elektriko (običajne fotovolaične plošče pri tem postopku izgubijo okoli 0,5 odstotka temperature). Ker je za namestitev takšne celite potrebno veliko manj prostora kot za običajne celice, so primerne tudi za manjše strehe. V primerjavi z drugimi sistemi so stroškovno zelo učinkoviti. Tudi njihova življenjska doba je, ker se temperatura ne zmanjšuje kot pri fotovoltaičnih, daljša.

Visoka cena namestitve

Ena od največjih pomanjklljivosti sončnih celic je visoka cena namestitve. Organske fotovoltaične celice so poleg tega razmeroma neučinkovite, nestabilne in šibkejše od anorganskih. Fotovoltaična celica je polprevodna dioda, ki z uporabo sončne svetlobe generira elektriko. Nekatere fotovoltaične celice lahko z uporabo infrardeče ali ultravijolične svetlobe generirajo tudi neposredni tok. Majhne molekule in polimeri v fotovoltaiki so veliki konjugirani sistemi.

pv_and_thermal_elements_onto_a_single_sgovi_1.jpg

Za konec

Celice, ki imajo plošče s fotovoltaičnimi in toplotnimi elementi, so premazane z zaščito proti zmrzali in delujejo na dve bateriji, česar pri tradicionalnih hibridnih sistemih ni. Začetni strošek teh sončnih celic je višji od običajnih. Proizvodnja sončnih celic je kompleksna in draga, hibridi pa bi lahko ta problem enkrat za vselej odpravili.