Kaj je to energetska pismenost? V Gen energiji pojasnjujejo, da gre za poznavanje različnih tehnologij proizvodnje električne energije, preverjanje kredibilnosti informacij in zavedanje o prednosti in pomanjkljivosti vsake tehnologije. Poleg tega je dobro ugotoviti, za kaj in koliko energije potrebujemo, ter poznati elektroenergetski sistem in se zavedati, da energija ni samoumevna, temveč, da nastaja v elektrarnah, v katerih so zaposleni ljudje z veliko tehničnega znanja in izkušenj. Ne nazadnje pa poznavanje področja energetike pomeni tudi, da znamo ločevati med razumom ter čustvi in željami.

Nagradni natečaj MladiVSE je v šolskem letu 2013/14 razpisan za tri starostne skupine, za katere sta prilagojeni tudi vrsta in težavnost pričakovanih izdelkov. Malčki od prvega do tretjega razreda osnovne šole se lahko pomerijo v likovnem izzivu Izdelajte najboljši plakat ali maketo o energiji. Starejši osnovnošolci od četrtega do devetega razreda se bodo soočili z likovno-kontekstualnim izzivom Izdelajte svojevrstno družabno igro o energiji. Raziskovalci iz osmega in devetega razreda (srednja šola) pa bodo na natečaju pripravili novinarsko-raziskovalni prispevek. Projekt MladiVSE spremlja še kviz Mladi genialci za slovenske srednje elektrošole in tehnične gimnazije.

Projekte lahko zainteresirani do 25. aprila oddajo v elektronski obliki na naslov info@mladi-svet-energije.si ali pošljejo na naslov: Gen energija d.o.o., Vrbina 17, 8270 Krško, s pripisom »za MladiVSE«. Prijavni obrazec je objavljen tukaj, vse podrobnosti o natečaju, razpisnih pogojih in nagradah pa najdete tukaj.