Odgovor

Ker gre pri ureditvi dvorišča za posel rednega upravljanja, ki je potrebno za njegovo vzdrževanje in za doseganje njegovega namena, morate za ta posel pridobiti soglasje solastnikov, katerih idealni deleži sestavljajo več kot polovico solastniških deležev. Kot ste navedli v pismu, sosedov idealni delež ni tako velik, saj sestavlja nekaj manj kot polovico vrednosti dvorišča. To pomeni, da za ureditev dvorišča v solastnini s sosedom ne potrebujete njegovega soglasja in se lahko sami lotite njegove ureditve oziroma obnove.

Vprašanje

S še enim sorodnikom smo solastniki stanovanjske hiše, ki smo jo podedovali po pokojnem očetu. Sama si želim solastnino razdeliti, saj bo potem lažje upravljati z delom hiše. Zanima me, ali to lahko dosežem navkljub nasprotovanju sorodnika.

Odgovor

Lahko. Če se s sorodnikom ne boste mogli dogovoriti za delitev stvari, odloči o načinu delitve sodišče v nepravdnem postopku tako, da solastniki dobijo v naravi tisti del, za katerega izkažejo upravičen interes. Postopek se začne na predlog solastnika. Rešitev obstaja tudi, če fizična delitev nepremičnine ni mogoča niti z izplačilom razlike v vrednosti. V tem primeru lahko sodišče odloči, naj se nepremičnina proda in kupnina razdeli, prav tako lahko sodišče odloči tudi to, da namesto prodaje nepremičnina pripada le enemu solastniku, pod pogojem, da ta izplača drugega.

Vprašanje

Zanima me, ali je za gradnjo vrtne lope treba pridobiti gradbeno dovoljenje.

Odgovor

Načelno ne. Pod pogojem, da gre za vrtno uto s tlorisno površino do največ štiri kvadratne metre in višino najvišje točke do največ dva metra metra. Za gradnjo takega objekta ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja.