S prehodom na nov sistem ogrevanja in segrevanja sanitarne vode s toplotno črpalko zemlja/voda in zemeljskimi sondami se bo letna poraba energije zmanjšala za kar 70 odstotkov, temu ustrezno pa tudi stroški.

Doslej so v osnovni šoli Braslovče uporabljali sistem ogrevanja na kurilno olje, pri katerem je letna poraba primarne energije dosegala kar 504.000 kWh oziroma 50.000 litrov kurilnega olja. Občina Braslovče se je odločila, da v partnerstvu s podjetjem Termo-tehnika, d. o. o., Kronoterm pristopi k sanaciji ogrevanja osnovne šole in preide na varčnejše in čistejše ogrevanje z izkoriščanjem geotermalne energije. Na osnovi študije so se odločili namestiti varen, zanesljiv ter dolgotrajen sistem z izkoriščanjem geotermalne energije, ki bo prek vsega leta zagotavljal konstantno in relativno visoko temperaturo. Ta sistem omogoča tudi pasivno hlajenje telovadnice oziroma celotnega objekta v poletnih mesecih. Celotno investicijo v vrednosti 230.700 evrov bo Občina Braslovče s prihranki zaradi zmanjšanja stroškov ogrevanja odplačala v prihodnjih petih letih.

Župan Občine Braslovče Branimir Strojanšek je ob tej priložnosti povedal: »Za tovrstno kombinacijo rabe energije smo se odločili na podlagi študije in karakteristik šole, tako gradbenih zahtev kot tudi same dejavnosti poučevanja, kar skupaj zagotavlja dolgotrajno izkoriščanje geotermalne energije in zanesljivo ter konstantno temperaturo in ogrevanje na šoli prek vsega leta.«

Poleg čistejše rabe energije in posledično zmanjšanja stroškov, namenjenih za ogrevanje in segrevanje sanitarne vode, projekt odlikuje tudi inovativen pristop k investiciji. Kot vemo, občinske blagajne trenutno stežka financirajo tovrstne investicije. Tako sta podjetje Termo-Tehnika in Občina Braslovče sklenili pogodbo, da Termo-Tehnika financira projekt za obdobje petih let, občina pa bo v tem času investicijo odplačevala iz prihrankov, nastalih z uporabo toplotne črpalke. »Prepričani smo, da so tovrstni ogrevalni sistemi med vsemi rešitvami daleč najbolj okoljsko ozaveščeni in varčni. Kot podjetje, ki je doma v Braslovčah, nas veseli, da lahko sodelujemo pri nadaljnjem razvoju Občine Braslovče,« je poudaril Bogdan Kronovšek, direktor podjetja Termo-Tehnika, d. o. o., Kronoterm. Andreja Zupan, ravnateljica Osnovne šole Braslovče pa je dodala: »Prehod na nov sistem ogrevanja je vsekakor dober primer za naše učence, da uvidijo pomen varčne rabe energije. Poleg tega je to tudi primer dobre prakse sodelovanja stroke, občine in podjetij pri vzpostavljanju boljših možnosti za delo vseh nas.«