Stavbe, ki so bile deležne intenzivne gradnje dvajsetega stoletja, imajo danes zaradi tehnologije gradnje in uporabe osnovnih gradbenih materialov velik vpliv na čezmerno rabo energije. Zaradi tega so velik potencial za povečanje učinkovitosti rabe energije, vendar pa je treba k posameznim projektom sanacije energetskih izgub pristopiti celovito in predvsem strokovno. V podjetju Energdom so se odločili ljudem predstaviti rešitve v smislu celovitega energetskega servisa.

energdom_mojdom_2_1.jpg

Prvi energetski servis v Sloveniji

Podjetje Energdom, ki pri svojem delovanju uveljavlja vodilo "Naj vaš dom varčuje za vas", je kot prvo podjetje v Sloveniji ustanovilo energetski servis z enim samim končnim ciljem – ponuditi najkakovostnejšo, celovito in sistemsko storitev pri reševanju energetskih izgub stavbnih ovojev.

Da bi bila njihova storitev zares celovita je v začetku junija v Ulici Jana Husa 3 v Ljubljani odprlo svoj energetski salon. Odprtju so prisostvovali predstavniki podjetij, ki so neposredno vključeni v sistem energetsko učinkovitih prenov objektov – proizvajalci in dobavitelji izolacijskih gradiv, nizkoenergijskih oken, mehanskega prezračevanja z rekuperacijo itn., pa tudi upravitelji večstanovanjskih stavb, ki so zelo pomemben vmesni člen pri sistemskem in celovitem delovanju na področju sanacij energetskih izgub večstanovanjskih stavb. Odprtja so se udeležili tudi etažni lastniki in različni strokovnjaki iz gradbene stroke, nadzora in drugih področij.

energdom_mojdom_2_2.jpg

Na otvoritvi energetskega salona

Na otvoritvi energetskega salona je bila udeležencem predstavljena vizija podjetja Energdom, ki si želi v nekaj letih postati vodilni člen pri energijsko učinkovitih prenovah objektov. Primarni cilji tega podjetja so ljudi ozaveščati in spodbujati, omogočati delno financiranje in organizacijsko voditi sanacijo ter s strokovnim nadzorom poskrbeti za kakovostno izvedbo v lastni režiji ali s preverjenim izvajalcem. Ob tem želi podjetje Energdom uvajati visoke in strokovno celovite norme na področju sanacij energetskih izgub energije v objektih, saj je sistemski in celovit pristop k energetski sanaciji trajen energetsko učinkovit ukrep, ki naj investitorju v prihodnosti omogoča pomemben prihranek. Energdom tako uveljavlja spoznanje, da je investicija v pravilno izveden postopek sanacije stavbnega ovoja dobra naložba in hkrati tudi investicija v prihodnost, energetsko učinkovita prenova objektov pa ob tem odpira tudi možnost novih delovnih mest, dvigovanja bruto osebnega dohodka ter nov zagon slovenskega gradbeništva.

Na otvoritvi energetskega salona je bil predstavljen tudi tridimenzionalni model hišice, ki prikazuje najpogostejše pravilno in tudi nepravilno izvedene detajle pri energetskih sanacijah objektov. Model na tipičnem primeru prikazuje pravilno izvedbo ter pomen strokovno izvedenih detajlov pri energetskih sanacijah objektov. Ljudje so premalo ozaveščeni in hkrati premalo strokovno informirani, saj se sanacij energetskih izgub na svojih domovih lotevajo površno in nesistemsko, zaradi česar kljub visokim investicijam premalokrat dosežejo celovit in dolgoročen varčevalni energetski ukrep.