Ekološko društvo Porevit, je podpisalo izjavo o svobodi semen in se tako pridružilo gibanju Štirinajst dni akcije za svobodo semen. Njihov namen je v tem obdobju združiti čim več zainteresiranih pri organizaciji dogodkov na to temo po Sloveniji.

Dragocena semena

Združevanje in sodelovanje daje gibanju moč, večje število dogodkov po različnih krajih pa daje gibanju večjo vidnost. Tak način delovanja bo povezal organizacije in posameznike, ki jih zanima semenska problematika. To bo omogočilo učinkovitejše in trajno sodelovanje. Kdor želi sodelovati, naj to sporoči na zavodporevit@gmail.com.

www.thinkstockphotos.com

Semenska tržnica

Semenska tržnica, ki se bo odvila 5.10.2012, bo postala mesečni dogodek. Organizirali jo bodo vsak prvi petek v mesecu. S tem dogodkom želijo spodbujati prost pretok semen, predvsem izmenjavo. V okviru akcije bo organiziran tudi zaključni piknik, ki bo na Svetovni dan hrane. Praznik pravice dostopa do hrane bodo obeležili z razdeljevanjem brezplačne enolončnice iz lokalne, ekološko pridelane hrane. Na pikniku bo potekala tudi izmenjava semen, kar bo simbol neločljive povezanosti semen in hrane. Vse dni projekta bo v klubu Jalla Jalla na Metelkovi, v Ljubljani potekala izmenjava semen med 16. in 21. uro.

Več informacij najdete na:http://porevit-eko.blogspot.com