Na konferenci bodo predavali pretežno tuji mednarodno priznani predavatelji in strokovnjaki. Na povabilo Slovenskega združenja za trajnostno gradnjo bodo v Slovenijo prišli Hans-Dieter Hegner, »oče« nemških Smernic za trajnostno gradnjo in ministrski svetnik na zveznem ministrstvu za promet, gradnjo in urbanizem v Berlinu, Martin Haas, eden od pionirjev trajnostne gradnje v Nemčiji, Tina Saaby Madsen, mestna arhitektka v Kobenhavenu na Danskem in Renate Hammer, arhitektka in ugledna znanstvenica s področja bivalnega ugodja v stavbah ter Nils Kok, eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za finančne vidike trajnostne gradnje.

Zanimive teme

Zaostrene gospodarske razmere, še posebej v panogah povezanih z gradbeništvom, zahtevajo tudi korenito spremembo trenutno uveljavljenih praks. Kakšne so dobre prakse pri uveljavljanju trajnostnih načel v Avstriji, Nemčiji, na Danskem? Kakšna bo trajnostna arhitektura prihodnosti? Kakšne so arhitekturne zasnove, ki so ugodne za dobro počutje in zdravje ljudi? Ali lahko zeleno ocenjene stavbe dosežejo višjo vrednost? Nils Kok, mednarodna avtoriteta na področju nepremičninskih financ in ekonomije zelene gradnje, ter predavatelj na univerzah v Berkeleyu in Maastrichtu, je dejal: “Vrednost nepremičnin se še vedno določa na podlagi zgodovinskih meril, toda za novo paradigmo vlaganja v nepremičnine preteklost najverjetneje ni najboljši kazalnik prihodnosti.”

Zato prihodnosti ne gre načrtovati brez vedno novih znanj in spoznanj na področju trajnostne gradnje, ki združuje različne posamezne vidike gradnje - energetsko učinkovitost, uvajanje zdravih in okolju prijaznih gradbenih materialov, uporabo naravnih in obnovljivih virov, ogljični odtis, pomembnost bivalnega ugodja, življenjski cikel stavbe in še mnogo več.

Konferenca bo priložnost za analizo in pregled stanja v Sloveniji, želimo pa si, da bo tudi dogodek, ki bo pomenil začetek dolgoročnega razvoja in praktične implementacije trajnostne gradnje v Sloveniji.

Več na: www.konferencatrajnostnegradnje.si