Glede na možnost postavitve toplotne črpalke (TČ) v ali ob objekt ločimo 3 glavne skupine in sicer: zunanje toplotne črpalke, notranje toplotne črpalke in ločene toplotne črpalke.

Zunanje toplotne črpalke

Namestitev zunanjih toplotnih črpalk je med vsemi najmanj zahtevna, saj jo lahko izvede vsak monter centralnih kurjav. Toplotna črpalka stoji v celoti izven objekta in je s sistemom centralnega ogrevanja povezana preko vodne povezave. Pri boljših toplotnih črpalkah pa je krmiljenje nameščeno v notranjosti objekta. Njihove prednosti so: enostavna namestitev, ni potreben prostor v objektu, ni nobenega hrupa v objektu, lahko jih lepo umestimo v naravno okolje, na voljo pa so tudi že variante v različnih barvnih niansah.

Njihova slabost se lahko pokaže pri dolgotrajnem izpadu električne energije, saj bi takrat lahko prišlo do zamrznitve vode v TČ in v povezovalnem sistemu. Zato se pri objektih, kjer lahko pride do daljše odsotnosti stanovalcev, priporoča da se sistem dopolni s sredstvom proti zamrzovanju. Pri cenejših tovrstnih toplotnih črpalkah pa se običajno srečujemo tudi z problemom glasnosti.

Notranje toplotne črpalke

Tako kot zunanje TČ so tudi notranje toplotne črpalke manj zahtevne za postavitev. Večjo težavo pa predstavljajo gradbena dela in izvedba zračnih kanalov. Tovrstne izvedbe namreč zahtevajo dve stenski odprtini (ena za dovod in druga za odvod zraka) preseka od 50 do 80 cm (odvisno od moči TČ). V povezavi s tem pa tudi zračni kanali zavzamejo dobršen del prostora v strojnici. V praksi se je tako pokazalo da tovrstne toplotne črpalke, kljub želji, da bi bili vsi elementi ogrevalnega sistema v strojnici, niso doživele večjega uspeha in to prav zaradi večjih gradbenih posegov. Znajo pa biti pri večjih močeh tudi težavo z glasnostjo tega sistema.

Ločene toplotne črpalke

Ločene toplotne črpalke so običajno sestavljene iz dveh ločenih glavnih delov, od katerih je eden v strojnici drugi pa na steni objekta ali pa stoji na tleh poleg njega. Povezava med njima je običajno freonska, lahko pa je tudi glikolska. Ločen je lahko uparjalnik ali pa kondenzator toplotne črpalke.

Tovrstne izvedbe so zahtevnejše za namestitev, saj je potrebno izdelati tako vodno (povezava TČ na sistem) kot tudi hladilniško povezavo. Njihova prednost pa je v tem da ni težav z zamrznitvijo zunanjega dela kot medsebojnih povezav. Na sliki je prikazan primer toplotne črpalke z ločenim uparjalnikom.

 

 

 

 

Mag. Franc Pesjak