Delo, v katerem ne vidimo smisla, za katerega ne dobimo ustrezne nagrade ali nam je bilo vsiljeno, v  nas ustvarja odpor. Vse to pa je še izrazitejše pri otrocih, saj jih boste težko prepričali, da delajo nekaj, za kar ne vidijo pomena ali jim ni v izziv. Seveda pa ni pomembno le to, kar otroku govorite, ampak tudi to, kaj mu sporočate s telesno govorico in drugimi oblikami neverbalne komunikacije.

Delovne navade vcepite postopoma

Vse navedeno vpliva na to, zakaj imajo nekateri marljivi starši pridne potomce, spet drugi pa lene oziroma nemotivirane otroke. Marljive starše lahko zelo preseneti, če se njihovi otroci od njih ne naučijo trdega dela. Vendar pa pozabljajo, da so otroci bodisi zelo podobni svojim staršem bodisi so njihovo pravo nasprotje. Da bodo najmlajši osvojili pozitiven odnos do dela, je ključnega pomena, da je delo za njih smiselno in da jim da pozitivne rezultate oziroma določeno nagrado.

delovne_navade_pri_otroku_2.jpg

Delovne navade boste otrokom najlažje vcepili postopoma, tako da jim že od malih nog dajete naloge, ki jih morajo opraviti, in da za opravljeno nalogo prejmejo pohvalo ali neke vrste nagrado. Naloge naj bodo prilagojene njihovi starosti, sposobnostim in zmogljivostim. Nagrada ni nujno velik,  niti ni treba, da je nekaj posebnega, dovolj je že, če se malček počuti pohvaljen in cenjen. Otroci na primer radi slišijo, da so že dovolj veliki za neko opravilo, zato jim to tudi povejte.

Sestavite dolgoročni urnik dela

Vsak malček je zgodba zase, zaradi česar je težko določiti, katera opravila in koliko obremenitev še dobro vplivajo na razvoj otroka. Svetujemo vam, da najmlajšim vcepite določeno rutino, ki jo nadgradite s posebnimi nalogami, seveda v skladu s starostjo otroka. Otrok mora jasno vedeti, kaj so njegove naloge čez dan, zato dolgoročni načrt ne sme manjkati. Sestavite razpored hišnih opravil ali urnik dela v družini, da vam dela ne bo treba nenehno nadzorovati – česar najmlajši res ne marajo. Pretiran nadzor ima namreč za rezultat slabo samopodobo, negotovost in odpor do dela, saj se otrok najbolje nauči iz lastnih napak in uspehov.

delovne_navade_pri_otroku_3.jpg

Vaše vedenje vpliva na dojemanje otrok

Otrok naj se zaveda: če je pristal na določeno opravilo, mora prevzeti odgovornost, vi pa mu morate pustiti svobodo pri odločanju. Če se dela noče lotiti, ga soočite z negativnimi posledicami. Rezultati bodo še boljši, če v opravila vključite tudi sebe oziroma če v svoje vsakdanje naloge vključite tudi najmlajše. Ker ste vi njihov vzor, se bodo veliko naučili, če v delovnem procesu uživate skupaj. Skupaj lahko na primer prebarvate stene v otroški sobi in jih okrasite z originalnimi risami ali pa pospravite sobo. Otroci se namreč največ naučijo z opazovanjem staršev, tako njihove verbalne kot telesne govorice.

Zaradi tega lahko otrok razvije odpor do dela, če opazuje svoje starše in opazi, da starši nenehno delajo, so nenehno utrujeni, se pritožujejo, da nimajo dovolj prostega časa in podobno. Če otrok ne vidi, da ste za trdno delo nagrajeni tudi vi, ali če nimate dovolj časa zanj, imate pa veliko denarja, bo začel delo dojemati kot oviro. Še posebno mlajšim malčkom bo v največjo pomoč, da vidijo nasmejane marljive starše, ki se ne pritožujejo nad delom in so za delo tudi ustrezno nagrajeni.