Tako lahko teoretično kombiniramo konvencionalni in obnovljivi vir ogrevanja, vendar je v praksi zaradi majhnih potrebnih ogrevalnih moči to neekonomično. Investicija se namreč skoraj podvoji. Če izberemo pravi obnovljivi vir ogrevanja, lahko z njim v celoti pokrijemo vse toplotne izgube objekta. Med takšnimi ogrevalnimi sistemi so na prvem mestu zagotovo različne izvedbe toplotnih črpalk. Njihove moči so lahko namreč že od 2 kW naprej, hkrati pa lahko samo z njimi objekt po potrebi tudi ohlajamo.

Vrste toplotnih črpalk

Toplotne črpalke se razlikujejo predvsem glede na toplotni vir, ki ga izkoriščajo. Kot izdatni toplotni viri so nam na voljo podtalnica, zemlja in zrak. Glede na vir toplotne črpalke tudi poimenujemo.

Toplotne črpalke voda/voda

Te izkoriščajo toploto podtalne vode, katere temperaturo tudi pozimi dosega med 8 in 12 °C. Podtalno vodo črpamo v sesalni vrtini in jo vodimo skozi toplotno črpalko, ki ji odvzame toploto (s tem ji zniža temperaturo za približno 4 °C), nato pa jo odvedemo v ponorno vrtino. Tako ne zmanjšujemo količine podtalne vode in je pri tem tudi ne onesnažujemo. Zaradi relativno visoke temperature nam ta toplotni vir omogoča največje prihranke pri stroških ogrevanja. Seveda pa potrebujemo za določeno moč toplotne črpalke dovolj veliko količino in ustrezno kakovost podtalne vode.

Toplotne črpalke zemlja/voda

Te toplotne črpalke izkoriščajo v zemlji akumulirano sončno toploto. V ta namen položimo v zemljo na globino približno 1,2 metra ustrezno dolžino cevi, po katerih teče voda z dodatkom sredstva proti zmrzovanju. Ta voda teče skozi zemeljski kolektor ali tudi vertikalno sondo in ob tem odvzema toploto zemlji. Pri pretoku skozi toplotno črpalko, ji ta odvzame to energijo in jo s pomočjo električne energije (za pogon kompresorja) dvigne na višji temperaturni nivo. Za ogrevanje s toplotnimi črpalkami so najbolj primerni nizkotemperaturni ogrevalni sistemi – talno in stensko ogrevanje.

Za pasivne in nizkoenergijske hiše so najbolj primerne kompaktne toplotne črpalke z vgrajenim grelnikom za sanitarno vodo, ki v hiši zavzamejo zelo malo prostora. Takšne izvedbe ponuja tudi največji slovenski proizvajalec toplotnih črpalk – Termo-tehnika Kronovšek.

Toplotne črpalke zrak/voda

V kolikor ni na voljo nobenega od zgoraj navedenih toplotnih virov, nam preostane še okoliški zrak, iz katerega lahko prav tako dobimo določeno količino toplote. Morda se zdi nekoliko nelogično, če rečemo, da lahko dobimo toploto iz zraka s temperaturo –5 °C. Da se ne bi poglabljali v teorijo, naj bo dovolj, da primerjamo toplotno črpalko zamrzovalne skrinje, v kateri je lahko tudi –30 °C, medtem ko je njen zadnji del (črn kondenzator) vroč. Ker je povprečna temperatura zraka nižja od prej navedenih toplotnih virov, je nekoliko nižja tudi učinkovitost teh toplotnih črpalk, vendar pa je lahko prihranek pri stroških ogrevanja v primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje še vedno več kot 55-odstoten.

Seveda pa moramo pri nakupu paziti, da izberemo toplotne črpalke z dovolj visokim grelnim številom. Vsaj 3,5 pri A2/W35 (A2 = zunanja temperatura zraka, W35 = temperatura predtoka ogrevalne vode) merjeno po standardu SIST EN 14511. Danes je na trgu vse več tako imenovanih »klima« toplotnih črpalk (videti so kot klima naprave), ki imajo pri temperaturi zunanjega zraka +7 °C še dokaj visoko grelno število, ko pa se temperatura zraka zniža za nekaj stopinj njihova učinkovitost drastično upade.

Pri nakupu toplotnih črpalk moramo paziti, kdo nam naprave ponuja – ali ima urejen servis in preskrbo z nadomestnimi deli dele. Ko je zunaj mraz in pride do okvare, ni časa za iskanje serviserja! Toplotna črpalka – da ali ne, danes ni več vprašanje. Bolj pomembno je, da izberemo zanesljivega proizvajalca, ki nam bo v času njenega trajanja in uporabe zagotavljal celostno in kakovostno podporo.

Mag. Franc Pesjak
www.termotehnika.com