Projekt Celica je zamišljen kot bivalna enota (okoli 30 kvadratnih metrov) za bivanje študentov, v praksi pa je namenjen izobraževanju študentov omenjenih dveh fakultet in tudi drugim ciljnim skupinam. Celica je zasnovana kot samozadostna hiša, ki za obratovanje ne potrebuje zunanjih virov energije. K temu pripomore tako arhitekturna zasnova kot tudi lokacija objekta pa tudi vsi vgrajeni sistemi in materiali. Celica je v bistvu lesena hiša z dobro toplotno izolacijo iz več slojev in kamene volne, ki je obdana s tako imenovanimi vakuumski paneli.

Oskrba z alternativnimi viri energije

Za ploskovno ogrevanje objekta in pripravo tople vode je hiša priključena na sončne kolektorje s površino 10 kvadratnih metrov. Toplo vodo shranjujejo v hranilniku s prostornino 750 litrov, ogreva pa jo topel zrak s pomočjo sončnih kolektorjev. Za prezračevanje »skrbita« dva energijsko učinkovita sistema z vračanjem toplote. Električno energijo proizvaja sončna elektrarna s površino 9,6 kvadratnega metra in močjo 1,3 kW. Električno energija se nato shrani v posebnih baterijah z zmogljivostjo 12 kWh.

picture_5536_samozadostna_hi_a.jpg

V Celici je vgrajena tudi električna instalacija z brezžičnim prenosom signalom. Prav tako je vgrajen tudi krmilnik, ki omogoča nadziranje hiše na daljavo in zbiranje različnih podatkov. Za oskrbo z vodo ima hiša vgrajen 450-litrski zbiralnik za vodo. Ta se v zbiralnik steka iz 26 kvadratnih metrov velike strehe. Tako kot v pravi samozadostni hiši so poskrbeli tudi za odpadke, ki jih je moč sortirati in ločevati. Odpadno vodo lahko čistijo s pomočjo rastlinske čistilne naprave. Stranišča se ne spirajo z vodo, ampak je vgrajeno kompostno stranišče.

Podjetje JUB je pomemben partner projekta

Podjetju JUB se že vrsto let intenzivno vključuje v razvoj in ekološko delovanje skupnosti, v letošnjem letu pa je podjetje aktivno sodelovalo tudi pri projektu izgradnje energijsko samozadostne celice, saj se zavedajo, da sta trajna skrb za zdravo in varno življenjsko okolje ter vlaganje v sodobne, okolju prijazne tehnologije, temeljna pogoja za stabilno in varno prihodnost. Pri izgradnji energijsko samozadostne celice je JUB tako izvedel zaključne obdelave večine notranjih in zunanjih površin.

Pri tem so v notranjosti uporabili debeloslojno izravnalno maso JUBOGLET, novo notranjo barvo JUPOL Strong in premaz za les JUBIN Decor, v kopalnici pa cementni hidroizolacijski masi HIDROSOL ter HIDROSOL elastik. Na zunanjih površinah so izvedli JUBIZOL fasadni sistem, kjer je za zaključni sloj uporabljen UNIXIL Cool; gre za poseben omet, ki vsebuje IR-selektivne pigmente za zmanjšanje pregrevanja stavbe v poletnem času in s tem zmanjšano porabo energije za hlajenje.

samozadostna_bivalna_celica1.jpg

Meritve v pomoč pri načrtovanju pasivnih hiš

To je torej prva prava samozadostna hiša pri nas, ki je nadvse koristen učni pripomoček tako za študente kot tudi druge strokovnjake. Številne meritve, ki so jih in jih še bodo izvajali, pa bodo zagotovo v veliko pomoč tudi vsem, ki se ukvarjajo z načrtovanjem pasivnih hiš kot tudi proizvajalcem in projektantom najrazličnejših sistemov in naprav, ki se vgrajujejo v varčne hiše. V Celici bodo v času uradnih ur v prihodnjih mesecih potekale demonstracije tehnologij za strokovnjake, študente in ostale obiskovalce, ki bi si celico želeli ogledati.

Projekt izgradnje energijsko samozadostne celice je projekt IDES-EDU (oblikovanje magistrskega študijskega programa na področju načrtovanja in gradnje skoraj nič energijskih stavb) in del programa »Inteligentna energija za Evropo«, katerega nosilka je Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, pri izvedbi pa so sodelovali različni partnerji iz gospodarstva.