Kampanja e-Skills for Jobs spada pod okrilje Evropske komisije in njene Velike koalicije za digitalne zaposlitve, ki predstavlja široko večplastno partnerstvo EU med deležniki. Koalicija pomaga nagovarjati primanjkljaj v številu z IKT znanjem podkovanih evropskih državljanov. Obenem pa želi izkoristiti potencial IKT pri ustvarjanju novih zaposlitev.

Glavni poudarek kampanje bo na ozaveščanju pomena izobraževanja, usposabljanja, zaposlitve in ostalih priložnosti, ki jih imajo posamezniki z e-veščinami – tisti, ki vedo, kako učinkovito uporabiti digitalno tehnologijo, pojasnjujejo v Zavodu Ypsilon, kjer pripravljajo celoletni program različnih dogodkov in aktivnosti za vse posameznike, ne glede na stopnjo izobrazbe ali že pridobljenih veščin. Poudarjajo, da so e-veščine za mala in srednja podjetja nujna, kot tudi za mlade in brezposelne, ki želijo vstopiti na trg dela. »Medtem ko se Evropa bori s podaljšano gospodarsko recesijo, so e-veščine vitalnega pomena za pomoč evropskemu gospodarstvu, da se ponovno postavi na noge. Osrednjo vlogo pri vzpostavljanju inovacijskega in konkurenčnega okolja v Evropi bodo tako odigrali posamezniki s utrjenim znanjem e-veščin,« so prepričani nosilci projekta.

Aktivnosti se bodo pričele dogajati marca. Šlo bo predvsem za izobraževanja na področju IKT veščin, karierne delavnice, obiske podjetij in različne video priročnike, ki bodo brezplačno dosegljivi preko spletne strani.