Prvo peterico finalistov Zlate niti 2013 od skupno 21 sestavljajo tri podjetja s področja IT, to so Hewlett-Packard, Intera in Kompas Xnet, ob tej trojici pa sta še Hair Beauty, specialist za nego las, in Adria Mobil, proizvajalec bivalnih prikolic, najboljši zaposlovalec Zlate niti 2011 in bronasta gazela 2002. Prvo soboto v marcu bomo predstavili podjetja Droga Kolinska, L-Tek, Lekarna Ljubljana, List in Lotrič meroslovje.

Finalisti so bili izbrani na temelju podatkov o poslovanju podjetij in oceni o kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo, ki so jo podali zaposleni v anketi. Skupna ocena je izračunana kot tehtano povprečje rezultatov ankete med zaposlenimi (80 odstotkov) in uravnoteženih kazalnikov uspeha podjetja (20 odstotkov). Anketa obsega 39 trditev, ki so razvrščene v sedem tematskih sklopov: temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v organizaciji, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost delovnega okolja, osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih.

Intervju z vodstvom

Vse finaliste čaka tudi intervju, ki je osredotočen na ugotavljanje voditeljstva: sposobnosti zaznavanja edinstvenosti in izjemnosti organizacije, dejavnikov uspeha, motivatorjev razvoja in upravljanja talentov, dobrih praks, inovativnosti, elementov družbene odgovornosti in konkurenčnih prednosti podjetja v prihodnosti.

Odgovori, pridobljeni v intervjujih, so skupaj z rezultati ankete in uspešnosti poslovanja podjetja del vhodne informacije za izborno komisijo, ki med finalisti nato izbere tri najboljše zaposlovalce, tako med malimi kot med srednje velikimi in velikimi podjetji.

Svoj glas lahko oddajo tudi bralci Dnevnika. Glasujejo lahko za po eno podjetje iz vsake skupine, glasove pa pošljejo na dopisnici po pošti v uredništvo Dnevnika s pripisom za Zaposlitve & kariera, najpozneje do torka, 18. marca.

Sodelovanje med ključnimi prioritetami v Adria Mobilu

Prvi finalist in hkrati največje podjetje med 21 najboljšimi v izboru Zlata nit 2013 je novomeška Adria Mobil. »Sodelovanje v projektu Zlata nit je za nas eno izmed meril konsistentnosti pri gradnji in doseganju pozitivne, ustvarjalne kulture v podjetju. Kot drugi uspešni tudi Adriin poslovni model temelji na ljudeh - na njihovem sodelovanju, znanju in izkušnjah. Ustreznost naših pristopov k temu izzivu želimo preverjati in ocenjevati na strokovnih kriterijih, predvsem pa na rezultatih in zadovoljstvu. Zlata nit daje strokovno oceno kakovosti in uspešnosti našega dela in primerljivost napredka z drugimi,« pojasnjuje Mojca Novak, kadrovska direktorica.

»Zaposlene redno seznanjamo z aktivnostmi in rezultati na tem projektu, ki pa je eden izmed številnih, ki v tem trenutku potekajo v družbi. Predvsem pa jim želimo z našo vključenostjo v projekt Zlata nit sporočiti, da je pozitivno in uspešno sodelovanje v okviru Adriinega tima za zaposlene in za podjetje ena ključnih prioritet. Na tej osnovi želim podati jasno stališče, da se bomo tudi v prihodnje trudili ustvarjati kar najboljše delovno okolje za vse sodelavce, ki so ena ključnih konkurenčnih prednosti, ki jih Adria Mobil ima. Tehnološko napredno, urejeno in varno delovno okolje, motivirani in kreativni adriaši, to je vodilo za dosego načrtovanih rezultatov v mednarodnem okolju.«

Neprecenljiva karizmatičnost vodij

In kako razmišlja o pomenu karizmatičnosti vodij? Po mnenju Mojce Novak je karizma vodje pomembna, »v trenutkih, ko je potrebno izdatno angažiranje in motiviranje tima sodelavcev, celo neprecenljiva. Vendar pa karizma sama ni dovolj – vizija vodje se mora odraziti tudi skozi kontinuiteto in konsistentnost v doseganju zastavljenih ciljev, s katero izgradimo kredibilnost in zaupanje v vodje. Vodje so vzor sodelavcem, so njihovi trenerji in mentorji. Vodja ima zato pomembno in odgovorno vlogo, saj je nosilec razvoja sodelavcev in tima, ki ga vodi.«

Podjetje je po njenem mnenju dolžno ustvarjati tako delovno okolje, ki ponuja strokovni izziv, spodbuja razvoj in rast posameznika, zagotavljati varnost v smislu dopustnosti kritičnih vprašanj in drugačnih mišljenj, prepoznati in vključevati mora cilje, ki presegajo in zagotavljati ustrezno nagrado za opravljeno delo.

In kakšne spremembe v družbi spodbujajo s svojim delovanjem v Adria Mobilu? »Družbeno odgovorno delovanje je udejanjanje deležniškega pristopa k vodenju družb, ki temelji na poslovni uspešnosti. V Adrii Mobil delujemo na predpostavki, da dobiček ni cilj temveč rezultat našega dela. Z razvojem vedno boljših produktov in storitev želimo prispevati h kakovosti življenja naših deležnikov – preprosto zato, ker verjamemo v lepoto novih doživetij, novih spoznanj, v moč znanja, medkulturnega povezovanja - stvari, ki nas bogatijo navznoter,« izpostavlja Mojca Novak.