Evropska komisija v Bruslju je minuli četrtek pripravila konferenco, ki so jo naslovili Zaposlovanje ljudi s pravimi veščinami v turizmu. Ključni namen konference je bil ugotoviti, kako v evropskem turizmu zaposliti delavce s pravimi znanji in veščinami ter kakšna orodja in podporo je treba razviti na ravni Evropske unije, da bodo delodajalci v turistični industriji našli ustrezne delavce, ki bodo pripomogli k razvoju panoge.

Eden glavnih ciljev EU na področju turizma je povečati število turistov, ki potujejo znotraj Evropske unije, zlasti zunaj sezone, ter privabiti več turistov z drugih celin s kakovostno ponudbo novih zvrsti turizma. V turizmu dela več delavcev, ki prihajajo iz drugih držav. Ta delež znaša 6,9 odstotka v primerjavi z drugimi panogami, kjer je 3,1-odstoten. Delo v turizmu je lahko dobro izhodišče za prvo zaposlitev v tujini zlasti za številne mlade, ki v svoji državi ne dobijo zaposlitve. Turizem je med najpomembnejšimi sektorji, ki ustvarjajo nova delovna mesta. V turizmu dela 235 milijonov delavcev, kar je približno osem odstotkov globalne delovne sile, so povedali na konferenci.

Vzpon pustolovskega turizma

Poleg kulturnega turizma najbolj raste tako imenovani pustolovski turizem, zato bo v teh panogah več priložnosti za zaposlitev v prihodnjih letih. Turisti želijo biti vse bolj kreativni raziskovalci narave, kulture in družbe. Želijo začutiti kraj ali pokrajino, v katero prihajajo. Za ponujanje kakovostnih storitev novodobnih turistov pa delodajalci potrebujejo usposobljeno, mobilno, motivirano in fleksibilno delovno silo.

Kaj je torej treba narediti na ravni Evropske unije za razvoj panevropskega turizma in za izboljšanje usklajenosti ponudbe in povpraševanja po delavcih v turizmu?

Turizem zaradi sezonske narave dela, nizkih plač, slabo reguliranih in težjih delovnih razmer ni vedno privlačna panoga za zaposlitev. Zato na ravni Evropske unije pripravljajo priporočila za standarde kakovosti, ki vključujejo tudi priporočila o delovnih razmerah. Dolgoročni cilj je, da bi delodajalci, ki sledijo tem priporočilom, lahko pridobili nekakšno licenco ter si s tem povečali ugled in privlačnost pri zaposlovanju.

Potni list veščin za iskalce zaposlitve

Treba je izboljšati spletne informacije in ponuditi pomoč delodajalcem pri pridobivanju evropskih sredstev ter izboljšati koordinacijo ponudbe turističnih storitev za posebne ciljne skupine, kot so na primer starejši in invalidi, ter izboljšati socialni dialog.

Različni sistemi izobraževanja in usposabljanja ter kodiranja znanj in veščin otežujejo iskanje dela v tujini, zato se je treba na evropski ravni uskladiti o enotnem sistemu. Evropska klasifikacija spretnosti, kompetenc, kvalifikacij in poklicev ESCO bo pripomogla k izboljšanju posredovanja delavcev na evropski ravni. Kljub problemu neusklajenosti med ponudbo in povpraševanjem po znanjih in veščinah delavcev nekateri strokovnjaki za področje mednarodne mobilnosti delavcev menijo, da iskalci zaposlitve že imajo prave veščine in znanja, le poiskati jih je treba na evropskem trgu dela. Kmalu bo na portalu EURES za zaposlitveno mobilnost mogoče iskati delavce tudi po mednarodni klasifikaciji ESCO, kar bo izboljšalo iskalne možnosti. Za področje kulturnega, modrega in pustolovskega turizma pa je pripravljen tako imenovani potni list veščin (skills passport). Iskalcem zaposlitve v turizmu bo omogočal, da se na portalu EURES bolje predstavijo delodajalcem, ki bodo lahko potem prek portala z njimi vzpostavili stik.

Valerija Okorn je koordinatorica EURES, ZRSZ.