Med finalisti Zlate niti 2013 je že četrtič ptujska Intera. Kot je pojasnil direktor Peter Ladić, so uvrstitev med finaliste za zdaj proslavili interno, večje kampanje pa še ni bilo. »Vsekakor pa bomo novico o uvrstitvi sporočili tudi našim partnerjem in prijateljem, saj so tudi oni del zgodbe o Interi in Intrixu. Zavedamo se, da so zaposleni jedro, ključ do uspeha vsakega podjetja. Zadovoljstvo zaposlenih ves čas merimo in spremljamo. Sodelovanje v Zlati niti je odlična priložnost za zunanji pogled, pregled, merjenje zadovoljstva zaposlenih – in tako najboljši smerokaz za nadaljnje spremembe, izboljšave.«

Lani se je Intera pospešeno širila na hrvaški in srbski trg. Širitev jim je prinesla želene rezultate, obenem pa pokazala tudi možnosti za izboljšave, ki jih bodo poskušali udejanjiti letos. Lansko leto je bilo tudi precej uspešno na domačem trgu. Njihova rast ostaja dokaj dinamična, saj so ustvarili 25-odstotno rast, kar pomeni enako raven rasti prihodkov kot v preteklih letih.

Četudi je Intera majhno podjetje, ves čas zaposluje, predvsem mlade, ki so si pri njih že prej nabirali praktične izkušnje. »Vsak nov član lahko potrebna znanja pridobi znotraj ekipe, osebnostne lastnosti pa imamo ljudje praviloma razvite že prej. Najpomembnejši lastnosti za sprejem novega člana v ekipo sta osebnostna kompatibilnost in poistovetenje z našimi vrednotami. Ti pa se lahko pokažeta samo s časom. Prav v času tega intervjuja potekajo postopki za zaposlitev dveh študentov, ki sta z nami že več kot pol leta.«

Inovativnost in motiviranost sodelavcev spodbujajo tudi z rednim internim izobraževanjem, kjer zaposleni predstavijo svoja znanja, hobije ali dognanja preostalim članom ekipe. To ni nujno povezano samo s tekočim delom, ampak je povsem odprto. »Tako smo že imeli skupne tekaške treninge, šolo jadranja, poslovno angleščino ali debato o vzgoji otrok. Seveda pa največji del internega prenosa znanj obsega področja, ki nam pomagajo pri vsakdanjem delu. Redni dnevni ali tedenski krajši sestanki, debate ob kosilu, mesečna interna organizirana izobraževanja… Vsak član ekipe želi izboljšave, išče nove rešitve in z veseljem to deli s celotno ekipo.«

Vse to lahko dosegajo samo z vodjo, ki mu sodelavci zaupajo in mu verjamejo, da se bo znal uspešno soočiti z izzivi. »To ne pomeni, da mora biti vseveden, ampak da zna poiskati primerne rešitve v pravem času. Druga pomembna stvar pa je zgled. Nihče ne bo sledil vodji, ki ni ostalim zgled – za katerega morda veljajo posebna, drugačna pravila. Vodja mora tudi vedeti, kdaj in kako vplivati na moralo zaposlenih, ter seveda prepoznati nadpovprečne dosežke, jih ustrezno nagraditi in izpostaviti.«

Po Ladićevem mnenju sta vizionarskost in drznost vodje odlični lastnosti, a ne zadostni. »Treba se je zavedati tudi situacij, ko določena ideja še ni zrela ali pa predstavlja veliko tveganje za zdravo jedro. Ves čas se je treba tudi spraševati, kaj bo določena ideja ali sprememba prinesla v podjetje ali ekipo in kako bo vplivala na skupne dolgoročne cilje. Drznost ja, vendar tudi temeljiti premislek in scenarij B.«

Intera ves čas poskuša biti boljša. »Seveda ne samo v ekonomskem smislu, ampak tudi v tistih mehkih delih, ki ti vsak dan znova pokažejo, zakaj delamo, kar delamo, in ob tem uživamo,« poudarja Ladić.