Geodetska uprava (Gurs) bo danes razkrila podrobnosti glede obvestil in informacijskih izračunov davka na nepremičnine, ki naj bi jih v naslednjih dneh prejeli lastniki nepremičnin. Ustavno sodišče je namreč prejšnji teden odločilo, da lahko vlada nadaljuje priprave na davek. Do razsodbe o ustavnosti nepremičninskega zakona je prepovedalo le izdajanje odločb o odmeri davka.

Posebne okoliščine le v primeru 40-odstotne spremembe

Tako ni gotovo, ali bo davčna uprava odločbe zavezancem smela razposlati do konca maja, vsi drugi roki pa ostajajo. Lastniki nepremičnin imajo do 31. marca čas, da v prostorskih evidencah uredijo podatke o svojih nepremičninah, saj do morebitne drugačne odločitve ustavnega sodišča velja, da se bo davek odmeril glede na stanje in posplošene tržne vrednosti nepremičnin, kot bodo v registru nepremičnin določene 1. aprila letos.

Cenilca bo plačal predlagatelj

Pri tem ministrstvo za finance načrtuje, da bodo zavezanci že letos lahko uveljavljali znižanje oziroma zvišanje davka zaradi posebnih okoliščin. Te ministrstvo v predlagani noveli zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin opredeljuje kot posebnosti, ki niso vključene v Gursov model vrednotenja nepremičnin, vendar pa posplošeno vrednost nepremičnine spreminjajo za več kot 40 odstotkov. Gre na primer za administrativne omejitve pri rabi nepremičnine, za značilnosti, ki omogočajo nadstandardno rabo nepremičnine, za poškodbe stavb ali degradacijo zemljišč, ki so nevarna za zdravje, predstavljajo materialno škodo in omejujejo uporabo nepremičnine...

Toda o tem, katere okoliščine se lahko upoštevajo kot posebne in koliko vplivajo na vrednost nepremičnine, bo najprej odločal poseben cenilec, ki ga bo moral plačati tisti, ki bo spremembo vrednosti nepremičnine predlagal. Nato bo o upravičenosti predloga odločil še Gurs. Cenilca bo lahko posameznik izbral s posebnega seznama geodetske uprave, saj ministrstvo meni, da lahko cenilsko mnenje izdela le oseba z ustreznim znanjem s področja ocenjevanja vrednosti nepremičnin. Če se bo želel uvrstiti na Gursov seznam, bo zato vsak cenilec moral opraviti posebno izobraževanje in preizkus znanja, kot ju bo določil pristojni minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel.

Cenilca ne bo treba plačevati le v primeru naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti, med katere sodi tudi žled, ki je v minulih dneh ohromil Slovenijo. Ob takšnih nesrečah osnutek novele geodetski upravi nalaga, da po uradni dolžnosti sama spremeni vrednosti prizadetih nepremičnin na podlagi podatkov državne in regijskih komisij za ocenjevanje škode, lastnike pa o tem obvesti prek medijev.

Nižji davek letos tudi za simbolične najemnine

S predlogom novele, ki naj bi ga vlada po napovedih finančnega ministrstva potrdila še ta teden, državni zbor pa nato sprejel po nujnem postopku, se je ministrstvo lotilo tudi simboličnih najemnin. Nepremičnina, ki se oddaja na prostem trgu, bo za nižje obdavčeno rezidenčno nepremičnino po novem štela le, če bo najemnik plačeval vsaj polovico povprečne najemnine, ki jo bo za primerljive nepremičnine v isti vrednostni coni izračunal Gurs. Kljub temu si lahko lastniki, ki so geodetsko upravo že obvestili, da so lani svojo nepremičnino oddajali v najem za en evro, oddahnejo. Po predlogu novele se bo nova definicija upoštevala šele prihodnje leto, letos pa bodo nižje obdavčitve deležni vsi lastniki, ki so svojo nepremičnino lani vsaj šest mesecev oddajali v najem za več kot 0 evrov.

Sicer pa se vlada zoperstavlja tudi občinam, ki so se nepremičninskemu davku na šole, vrtce, muzeje in druge občinske stavbe želele izogniti s podelitvijo statusa javnega dobrega tem nepremičninam. V predlagani noveli izrecno opredeljuje, da bodo davka oproščena le zemljišča pod javnimi cestami, železniško infrastrukturo in vodna zemljišča ter druga zemljišča s statusom javnega dobrega brez stavb. Poleg njih pa davka ne bo treba plačati le še za prostore za pristanišča, letališča, železniške postaje, čistilne naprave, cestninske postaje in nadstreške na mejnih prehodih.