Hrvaški inštitut je kot poseben primer neracionalnega finančnega upravljanja izpostavil primer buzetskega podjetja, ki Koprčanom pitno vodo in vodo za namakanje prodaja ceneje kot hrvaškim odjemalcem.

Sklicujejo se na navedbe državne revizije

V inštitutu se pri tem sklicujejo na navedbe državne revizije iz leta 2012, ko je istrski vodovod od izvoza 1,2 milijona kubičnih metrov vode iz izvira Gradole v Koper zaslužil dobrih 3,8 milijona kun (506.000 evrov).

V poročilu hrvaške državne revizije so spomnili, da je buzetsko podjetje leta 2005 kupilo 30-odstotni delež sistema Gradole, ki je bil od 60. let prejšnjega stoletja v lasti Rižanskega vodovoda.

Od leta 2006 so vodo koprskemu podjetju prodajali po 35 centov za kubični meter, leta 2009 pa so jo podražili na 42 centov za kubični meter. Hkrati so odjemalcem na Hrvaškem za kubični meter pitne vode zaračunavali 59 centov, za kubični meter vode za namakanje pa 45 centov.

Posledice zgodovinskih naporov

Med letoma 2007 in 2012 so Koprčanom prodali dobrih 7,4 milijona kubičnih metrov vode. S tem bi lahko zaslužili 31 milijonov kun (štiri milijone evrov) ali dobrih 145 odstotkov več kot so dejansko, je ugotovila hrvaška državna revizija. Na ta način naj bi v Buzetu izgubili deset milijonov kun (1,3 milijona evrov).

Ob tem so navedli primer podjetja Komunalac iz Opatije, ki kubični meter vode iz Ilirske Bistrice uvaža po ceni dveh evrov, kar je za 3,8-krat več od cene, ki jo buzetski vodovod zaračunava kolegom iz Kopra.

V Buzetu so pojasnili, da je prodaja vode koprskemu podjetju posledica zgodovinskih naporov, da bi zagotovili redno oskrbo z vodo na meddržavnem področju. Dodali so, da so z Rižanskim vodovodom lani podpisali novo pogodbo, s katero so se zavezali, da mu bodo letno dostavljali najmanj pol milijona kubičnih metrov vode. Ceno kubičnega metra vode so zvišali na 45 centov.

Razlike v ceni niso ekonomsko upravičene; ni enotnih kriterijev

V hrvaškem inštitutu za javne finance so sicer opozorili, da razlike v cenah vode na Hrvaškem niso ekonomsko upravičene in da ni enotnih kriterijev. V skladu z zakonom delajo zgolj javna vodovodna podjetja v Makarski, Splitu, Sinju, Čakovcu in Đurđevcu, medtem ko ostalih 118 podjetjih cene vode ne zaračunava po predpisih, so pristavili. Analizo vodovodnih storitev so opravili zaradi napovedanih dodatnih podražitev vode v letošnjem letu.

Kot glavne težave pri obračunu vode na Hrvaškem so izpostavili organizacijske pomanjkljivosti v vodovodnih podjetjih, nedorečenosti pri kriterijih za določanje cene vode, dvojne obračune nadomestila za koncesijo, večkratna zaračunavanja fiksnega dela cene, velike razlike pri vodovodnih storitvah za različne odjemalce, izgube vode in neracionalno finančno upravljanje, kot so ga zaznali v primeru buzetskega vodovoda.