V skladu z Nacionalnim programom za kulturo 2014–2017, ki ga je ob koncu lanskega leta sprejel Državni zbor RS, je predvidena tudi uvedba zunajproračunskih virov vseh udeležencev v kinematografski verigi za podporo produkciji slovenskih avdiovizualnih del. Podobno ureditev imajo tudi kinematografsko uspešne evropske države. Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek novega zakona, ki dosedanjo ureditev podpore filmski in avdiovizualni dejavnosti temeljito spreminja in med drugim uvaja zunajproračunske vire.

Operaterji proti prispevku

To pa je že naletelo na nasprotovanje. Slovenski telekomunikacijski operaterji so včeraj objavili, da so proti temu, da bi plačevali prispevek za financiranje filmske in avdiovizualne dejavnosti v Sloveniji. Po njihovem gre »za dodatno obremenitev panoge s strani področja, ki s samo dejavnostjo telekomunikacij ni neposredno povezano«, poleg tega bi uvedba prispevka »negativno vplivala na dobičkonosnost panoge«. Zato pozivajo vlado in ministrstvo za kulturo, naj »nemudoma in v celoti odstopi od predloga, ki ni v interesu niti širše javnosti niti telekomunikacijske panoge, saj onemogoča njen razvoj«.

Ministrstvo za kulturo je v odzivu na ta protest telekomunikacijskih operaterjev sporočilo, da je imelo z njihovimi predstavniki le dan pred objavo njihovega protesta srečanje, na katerem jim je predstavilo tisti del predloga zakona, ki govori o zunajproračunskih virih za podporo filmski in avdiovizualni dejavnosti. Po mnenju ministrstva je bila razprava zelo konstruktivna, eden njenih zaključkov pa je bil tudi ta, da se bo ministrstvo s predstavniki telekomunikacijskih storitev v času javne razprave ob predlogu osnutka novega zakona sestalo vsaj še enkrat in poskušalo najti najboljše rešitve za trajen razvoj slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti. Minister je predstavnike telekomunikacijskih operaterjev pozval tudi k čimprejšnjemu posredovanju predlogov teh rešitev. A namesto tega so dobili ugovor.

Prihodnji teden predstavitev novega zakona

Telekomunikacijski operaterji trdijo še, da ministrstvo uvaja prikriti davek, ministrstvo pa odgovarja, da ne gre za davek, temveč za prispevek posameznih panog, ki delujejo na avdiovizualnem gospodarskem področju predvsem s posredovanjem tujih filmskih in avdiovizualnih del (telekomunikacijski operaterji so samo eni izmed njih), v korist slovenskim gospodarskim družbam, ki se ukvarjajo s kreativnostjo na filmskem in avdiovizualnem področju. Ministrstvo še poudarja, da bodo zunajproračunski viri namenjeni izključno izvajanju celovite politike na področju filmske, avdiovizualne in kinematografske dejavnosti v Sloveniji. Pogoje za njeno uresničevanje bo omogočil že omenjeni novi zakon za področje filmske in avdiovizualne dejavnosti, ki naj bi ga ministrstvo predstavilo v začetku prihodnjega tedna, ko bo stekla tudi obsežna javna razprava.zv