V Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit, ki letos poteka sedmo leto zapored, se je tokrat prijavilo 86 podjetij. Med prijavljenimi je največ malih podjetij, torej podjetij, ki zaposlujejo do 50 ljudi, saj jih v Zlati niti 2013 sodeluje 43. Srednje velikih podjetij, kjer je zaposlenih do 250 ljudi, je 29, medtem ko je med prijavljenimi tudi 14 velikih podjetij.

Ključna je ocena zaposlenih

K medijsko-raziskovalnemu projektu, ki prepoznava in promovira podjetja, ki so z vidika ustvarjalnega, uspešnega in učinkovitega razvoja zaposlenih in organizacije lahko za zgled in navdih gospodarstva, je letos sedmič zapored pristopila trinajsterica podjetij, med njimi kar nekaj gazel, medtem ko se je za sodelovanje letos prvič odločilo 19 podjetij.

Izbor najboljših zaposlovalcev poteka večstopenjsko. Prva faza in osrednji vsebinski del izbora je merjenje kakovosti odnosa med zaposlenim in organizacijo, ki se ugotavlja z anonimnim anketiranjem zaposlenih. Ocena, ki jo podajo zaposleni, pomeni 80 odstotkov skupne ocene, ki vpliva na razvrstitev podjetij med najboljša. Preostalih 20 odstotkov ocene tvorijo podatki o uspešnosti poslovanja podjetja.

Letos je v anketi sodelovalo 6409 zaposlenih, ki so v povprečju svoj odnos z organizacijo ocenili z oceno 3,69. Anketiranci trditve ocenjujejo in ovrednotijo z ocenami od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), trditve pa so razvrščene v sedem tematskih sklopov, kot so temeljni odnos med podjetjem in zaposlenim, vloga in kakovost dela posameznika v podjetju, značilnosti organizacijske kulture, klime in medsebojnih odnosov, podjetnost in inovativnost, kakovost okolja ter osebna rast in razvoj ter čustvena pripadnost zaposlenih.

Skupna srednja ocena vseh anketirancev se ne razlikuje bistveno od ocene Zlate niti 2012, ko je ta znašala 3,72, je pa res, da vsako leto v Zlati niti sodelujejo druga podjetja in da ocen med seboj zaradi tega niti ne bi smeli primerjati. V vsakem primeru pa lahko ugotavljamo, da so v povprečju zaposleni s kakovostjo odnosa med zaposlenimi in organizacijo dokaj zadovoljni. Najvišjo oceno so dala mala podjetja, saj ta znaša 4,14, v srednjih 3,83, v velikih pa 3,52.

Med najbolje uvrščenimi podjetji bo prihodnje dni sledil izbor sedmih finalistov v vsaki velikostni skupini. Z menedžmentom podjetij finalistov se nato opravijo še intervjuji. Odgovori, pridobljeni v intervjujih, so nato skupaj z rezultati vprašalnika med zaposlenimi in uspešnosti podjetja vhodna informacija za izborno komisijo. Seznam 21 finalistov bo znan 15. februarja, svoje dobre prakse bodo predstavljali do sredine marca.

Letos drugače

Zaključni izbor najboljših zaposlovalcev in izbor zlatih praks bo letos precej nadgrajen, potekal pa bo 20. marca. Podjetja pa se še vedno lahko prijavijo na razpis Zlata praksa. V sklopu razpisa lahko predstavijo svoje najbolj drzne in inovativne pristope, ki bodisi spodbujajo nastajanje novih idej in projektov s prebojnim rezultatom bodisi dvigujejo zavest zaposlenih, razvijajo notranje podjetništvo, pomenijo aktivacijo in mobilizacijo organizacijske energije ali skrbijo za uspešen in učinkovit interni marketing.

Celoten seznam si lahko kot PDF datoteko prenesete tukaj.