Splošna bolnišnica Ptuj je bila brez uprave s polnimi pooblastili, odkar je položaj direktorja zdravstvenega zavoda decembra 2011 zapustil direktor Robert Čeh in je odsihmal vodila zavod vršilka dolžnosti Mirjana Bušljeta. Svet zavoda je neuspešno izpeljal dva razpisa, v tretjem poskusu pa se je svetnikom včeraj predstavilo pet kandidatov, ki so izpolnjevali razpisne pogoje.

Poleg Bušljetove so to bili nekdanji direktor Splošne bolnišnice Maribor in Splošne bolnišnice Izola Anton Kranjc, predstojnik pediatričnega oddelka Splošne bolnišnice Ptuj Andrej Levanič, ekonomist Vilko Pešec in Borut Bizjak, direktor podjetja Probanka nepremičnine.

Prvi razpis je svet zavoda razveljavil oktobra 2012, ker nihče od kandidatov ni ustrezal razpisnim pogojem. Ti pogoji so namreč zahtevali, da mora biti direktor iz medicinske stroke. Drugi razpis je bil izpeljan po spremenjenem statutu bolnišnice, ki ne postavlja več omenjenega pogoja, temveč zahteva zgolj dokončano univerzitetno izobrazbo in najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih funkcijah. Na razpis so se poleg Bušljetove prijavili še Alenka Trop Skaza iz Bolnišnice Golnik, ki zaseda tudi položaj prokuristke v družbi Klima Ptuj, in mariborski ekonomist Mihael Ličen. Svet ni izbral nikogar, ker mu je za pravočasno odločitev zmanjkalo časa, in je zato 3. januarja objavil tretji razpis.

Pred včerajšnjo sejo je v ožji krog favoritov sodila Bušljetova, ki neuradno uživa podporo stranke DeSUS. Že dogajanje na seji pa je nakazovalo, da svetniki podpirajo tudi Levaniča, ki je že 20 let zaposlen v bolnišnici, uživa pa tudi podporo zaposlenih in sindikata Fides.

Novega direktorja pričakuje vse prej kot lahka naloga. Splošno bolnišnico Ptuj namreč pesti kronično izgubarsko poslovanje, kar je po besedah Bušljetove posledica podvrednotenosti zdravstvenih storitev, zaradi česar zanje od zdravstvene zavarovalnice ne dobiva primernega plačila.

V lanskih enajstih mesecih je bolnišnica ustvarila 693.000 evrov izgube, številka pa se bo nazadnje gibala krepko nad milijonom evrov, saj bodo morali v bilancah še prikazati približno 400.000 evrov izgube zaradi odpravljanja plačnih nesorazmerij, dodatnih 550.000 evrov minusa pa utegne bolnišnici naložiti še davčna uprava. V kako slabem zdravstvenem stanju so finance bolnišnice, priča tudi to, da ima več kot 3,7 milijona evrov neplačanih obveznosti, od katerih je 2,9 milijona evrov že zapadlo. Bolnišnica je zato sposobna redno izplačevati plače zgolj z najemanjem kratkoročnih premostitvenih posojil.

Levaničevo delo bo zahtevno tudi zato, ker bo tudi v prihodnje služboval še kot zdravnik. S tem v zvezi je na svoji predstavitvi dejal, da bo na oddelku za pediatrijo aktiven samo še zunaj rednega delovnega časa, torej popoldne ali konec tedna. Direktorski položaj bo lahko zasedel takoj, ko bo njegovo imenovanje z ustreznim sklepom potrdila vlada Alenke Bratušek.