Medtem ko bodo šparovni občani hiteli v cerkve momljat priprošnje za več sonca ali vsaj manj dežja, heretiki, ateisti in agnostiki doma kurili dišeče palčke, plesali okoli tabornega ognja ali na spletu posegali v vremenske modele, bodo ruralci bentili, da jih prestolnica spet zajebava. V nedeljo bodo pri maši prosili dežja, tisti drugi pa plesali ples dežja, da bi nebo namočilo zemljo in njihove posevke. Kulturni boj se bo bil okoli zadeve, vam povem...

A inovativnost mestnih oblasti se ne neha pri dežju. Kot smo izvedeli iz virov blizu virov vodstva najlepšega mesta na svetu, je v pripravi že predlog odloka, ki bo tudi drugim v holding natrpanim javnim podjetjem omogočil pristavljanje piskrčka pri zaračunavanju storitev, ki jih sicer poznamo kot javni servis. Začela bo Javna razsvetljava Ljubljana, d. d. Javna razsvetljava ne bo več samoumevna, kje pa, v skladu z modelom zaračunavanja zadev, na katere nimamo nobenega vpliva, pripravljajo dva modela obračunavanja svetlobe iz umetnih virov.

Prvi predvideva pavšalno obremenitev vseh meščanov, ki se po mestnih ulicah premikajo po nastopu teme, ki je definirana kot tisti del dneva, ko je osvetljenost pločnika manjša od 3,4 luksa. Za potrebe izvajanja odloka bodo občani čipirani, poenostavljeno rečeno pa bo formula obračunavanja svetlobe upoštevala čas izpostavljenosti umetni svetlobi in svetilnost posameznega kandelabra, mimo katerega se bo čipirani občan premikal. Ker je – v skladu z informacijami, ki kapljajo od virov blizu virov mestnih oblasti – predlog zaradi predvidenega čipiranja finančno precej neugoden (menda je nekdo opozoril celo na spornost tovrstnega početja s stališča zasebnosti in spoštovanja človekovih pravic, a je bil hitro utišan), je verjetnejši drug predlog. Ta predvideva zaračunavanje pavšalnega zneska, ki je enak izgubi elektropodjetij in povišan za 13,33 odstotka končnega zneska gradnje TEŠ 6.

Precej manj zanesljive, a še vedno na zgornji meji verjetnosti, so informacije, da tudi LPP pripravlja svojo davščino, ki pa bo omejena zgolj na uporabnike mestnega potniškega prometa. Logika je preprosta: kdor uporablja mestne trole, mora uporabljati tudi postajališča teh istih trol. Na teh postajališčih so nadstrešnice. Te imajo – kot pove že geneza imena – streho, ki za LPP predstavlja dvojno priložnost. Najprej bodo potnike usekali z deževno davščino, nato še z davščino za uporabo strehe ob sončnih dnevih – tako imenovano osenčnino. Dejanska uporaba ne bo igrala nobene vloge, LPP bo obračunal že priložnost uporabe vseh prednosti strehe. Da bi se izognili birokratskim postopkom ugotavljanja, ali je bila na »ta-in-ta« dan uporaba strehe nepotrebna, so se pri LPP menda odločili za pavšalno zmanjšanje dajatve za 28,2 odstotka, kar je povprečni delež oblačnih dni v prestolnici. A za to zmanjšanje bodo morali uporabniki vložiti posebno vlogo na 32 straneh.