V skladu z dogovorom je za program EPK polovico denarja prispevala država, polovico pa sodelujoče občine. A ker se nekateri projekti niso izvedli v napovedanem obsegu ali koproducenti kako drugače niso izpolnili svojih obvez, ministrstvo za kulturo zahteva vrnitev neupravičeno izplačanih sredstev.

Nepravilnosti pri 63 koprodukcijskih pogodbah

Na občini pojasnjujejo, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti pri 63 koprodukcijskih pogodbah. »Na osnovi teh ugotovitev je zavod Maribor 2012 od pogodbenih partnerjev bodisi terjal vračilo dela plačanih sredstev oziroma zmanjšal izplačilo pogodbenih sredstev v skupni vrednosti 286.258 evrov,« so za STA povedali na občini.

Po trenutnem izračunu občine, s katerim se strinja tudi ministrstvo, je državnih 59.000 evrov. »Ta sredstva bodo po sprejetju proračuna Mestne občine Maribor za leto 2014 nakazana v proračun države,« pravijo na občini. To se bo zgodilo predvidoma februarja.

Del sredstev še terjajo od producentov

Del sredstev pa likvidacijski upravitelj zavoda Maribor 2012 še terja od producentov. »Vračila sredstev iz preostalih terjatev zavoda do pogodbenih partnerjev, ki še niso zaključene, so sestavni del likvidacijske mase zavoda v likvidaciji in bodo po zaključku likvidacije vrnjena v proračun občine, nato pa na enak način v ustreznem deležu nakazana v proračun države,« so še povedali na občini.

Skupno je bilo sicer za program EPK med letoma 2010 in 2012 namenjenih 19,4 milijona evrov. Med 63 projekti, ki so vračali sredstva, samo eden kljub plačilu ni bil izveden. To je bil projekt Virtualne kulturno-umetnostne zgodovinske podobe Maribora, ki ga je prijavilo Zgodovinsko društvo dr. Franc Kovačič. V ostalih primerih gre za delna odstopanja od pogodbenih določb, nezadostno dokumentacijo o upravičenih stroških projekta, napačno obračunavanje davka na dodano vrednost in podobno.

Zavodu Maribor 2012 je ob zaprtju julija lani ostalo na računu 192.000 evrov, ki so jih nakazali mariborski občini. Od tega so 155.000 evrov razdelili t.i. trajnostnim programom EPK v Mariboru, ki jih je izbrala ekspertna delovna skupina pod vodstvom takratnega županovega svetovalca Gregorja Kosija.