Eden od skupno šestih razdelkov spletne strani vključuje tudi 76 Handkejevih beležnic iz obdobja med letoma 1972 in 1990 v skupnem obsegu kar 10.000 strani, segment z naslovom Dela in materiali pa denimo prinaša vse pisateljeve zapiske, tako in drugače povezane z nastankom posamičnih del. kul